söndag 5 mars 2017

Avreglera mera

Resursbrister
Nästan alla Sveriges politiker, oavsett om de är aktiva inom en kommun, region eller inom lagstiftningsdimensionen har fattat vilka tider som stundar. Glappet mellan efterfrågan på offentliga tjänster som är en rättighet och skatteunderlaget (en skyldighet för de som betalar skatt) ökar dramatiskt. De allra flesta politiker är sannolikt pinsamt medvetna om att högre skattehöjningar inte är en möjlig väg framåt då det sannolikt leder till att mängden skatteintäkter minskar. Så hur ska vi lösa denna svåra ekvation som vi defacto står inför? Alla politiker har fått läget presenterat för sig! Det är inga nyheter. Prognoserna om en tuff utmaning har funnits länge men de har visat sig bli mycket svårare än vad man tidigare trodde. Främst för att fler födda barn parallellt med en misslyckad integrationspolitik och en kraftig ökning av +80-åringar kraftigt slår mot främst kommuner och landsting/regioner.
http://www.konj.se/download/18.2544ece314f85d591d5cbb86/1441354775661/Befolkningsutvecklingen-och-efterfragan-pa-offentliga-tjanster-fram-till-2050.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/0DEC4FA3-EE88-4EF7-89EA-6DBDE8B6F215

Problemlösningen är möjlig
Självklart finns vägar framåt som har bärighet. En av dessa är att inte försämra villkoren för småföretagare. En annan är att ställa sig positiv till att stiftelser och företag hjälper till med att finansiera och driva produktion av de tjänster som skatterna är tänkta att finansiera. Fokus på kvalitet och inte på om ett företag eller en stiftelse lyckas få vinst om de levererar i linje med den kvalitet som beställts. Helt nya arbetssätt kommer att krävas. För att klara det ska vi självklart utnyttja modern teknologi maximalt. Kommer dessa viktiga och mycket möjliga åtgärderna räcka? Nej. Därutöver kommer politiken tvingas genomföra en massa avregleringar. Avregleringar borde vara självklarheter men inställningen till liknande förändringar är i allra högsta grad politiska. Liberaler förstår värdet av att ta bort okloka regleringar, vänstern vill alltid ha fler. Jag tycker att många avregleringar krävs men samtidigt kräver en ny tid också nya regleringar. Alla regler är absolut inte av ondo. Jag är inte en anarkist....Jag är inte heller för en laissez faire-kapitalism. Tyvärr ligger avregleringsvapnen hos en dysfunktionell riksdag. Jag kan bara hoppas att det ändå blir en verklighet inom kort. Hur ska Polisen kunna få mer resurser? Hur ska Försvaret få mer resurser? Hur ska sjukvården få mer resurser? Hur ska socialtjänsten få mer resurser? Hur ska nödvändigt bostadsbehov tillgodoses?
http://www.alltomspara.se/var-tar-vara-skattepengar-vagen
http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/glappet-mellan-polisens-uppdrag-och-finansiering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Libertarianism

Avregleringar
Avregleringar och avregleringar och ännu mer avregleringar måste bli verklighet i Sverige inom kort. Många av de rättigheter som byggts in i lagstiftning måste begränsas och orimliga begränsningar måste plockas bort. Två konkreta områden som kräver avregleringar är inom bostadspolitiken och inom LSS. Inom bostadspolitiken måste det bli möjligt för byggherrar att bygga bostäder med en betydligt lägre minimikvaliet än idag. Människor med helt olika betalningsförmåga måste ha rimliga alternativ. Och varför ska LSS bland annat kräva att man inte får ha gruppboenden för fler än sex personer?
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avreglering
http://www.synonymer.se/?query=avreglera
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
http://www.boverket.se/sv/byggande/tillganglighet--bostadsutformning/bostadsutformning/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar