fredag 17 mars 2017

Tuffare samhällsmiljö

Fattiga och rika
Som barn såg jag en spännande serie på TV från USA som hette "Fattiga och rika". Det har nog alltid funnits både fattiga och rika människor på vår jord. Beroende av hur flitiga ett samhälles invånare varit och hur väl fungerande samarbetsformerna är blir vissa samhällen mycket framgångsrikare än andra. En sak är säker och det är att om en allt större del av befolkningen lever i utanförskap, utan hopp och i fattigdom så växer snabbt de sociala problemen. I takt med att de sociala problemen växer ökar också människors otrygghet. Bland annat förstår alla att om antalet heroinister kraftigt ökar i ett samhälle så får det snabbt mycket negativa effekter för ett lokalsamhälle. Tills människan som bor och verkar i sin skyddade och välbärgade student- eller medelklassmiljö drabbas av något negativt är den negativa utvecklingen svår att greppa. När de drabbas, ibland djupt tragiskt, då ändras snabbt deras tidigare isolerade drömvärld till en helt annan verklighetsuppfattning. Politiker, och dess partier, har enligt mig en skyldighet att se problem och i offentlighetens ljus debattera om hur man bäst löser problemen. De skickligaste samhällena tar skyndsamt i snabbt växande problem. Inte när de blivit väldigt stora och därför också väldigt mycket svårare att lösa.
https://www.migrationsinfo.se/valfard/disponibel-inkomst/relativ-fattigdom/
https://ledarsidorna.se/2017/02/recension-av-tino-sanandajis-bok-massutmaning/

Relativ fattigdom är en sak och riktig fattigdom något annat. Om Sveriges utveckling de senaste decennierna fortsätter så kommer vi snart ha gott om riktigt många fattiga invånare. Även om de "bara" är 15% av befolkningen så representerar det 1,5 miljoner människor. Det inkluderar också många barn. Och vad händer om räntekostnaderna i Sverige i genomsnitt snabbt ökar med 3%, vad händer med många människors ekonomi då? Och vilken effekt får det för statsfinanserna som subventionerar lån med 30%! Vad händer med Uppsala kommuns ekonomi med tanke på att vi har en besvärande skuldbörda! Och även om 60% av befolkningen har det materiellt bra, vilken verklighet får vi i stora delar av samhället om 40% har det tufft? Men visst, de 60% kan ju  bygga in sig i så kallade "Gated communities"....
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/inkomstklyftorna-oekar-i-286-kommuner-haer-aer-hela-listan-31594
https://unicef.se/fakta/fattigdom
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/uppsalas-vaxande-skuldberg

Incitamentssystem
Hur jobbar då det offentliga med incitamentssystem för att motverka fattigdom? Många ifrågasätter om det kommunala utjämningssystemet uppmuntrar god ekonomisk hushållning. Ska Darwins läror omfamnas eller motverkas? Inte självklara enkla svar, men viktigt ifrågasättande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

Och vilka lagförändringar görs, som håller kopplat till EU-regler, för att möjliggöra "0-tolerans"-metodik för att motverka kraftigt ökad brottslighet? Straff i olika former finns självklart också för att motivera människor att inte välja brottets väg. I den bästa av världar ska aldrig brott löna sig. Till exempel måste finanspersoner som ohederligt berikar sig själva förlora alla sina "stulna" personliga tillgångar. Vi får se hur det går för Allras förmögna ägare. Samtidigt lyfter jag på hatten för skickliga och seriösa finansmänniskor som genom sin skicklighet blir enormt rika. Jag missunnar aldrig ambitiösa och skickliga människor stora framgångar. Det är också en del av fungerande incitamentssystem som driver på vår mänskliga utveckling. Och Centerpartiförslaget om försök att skärpa motverkan mot snatteri är intressant. I takt med att allt fler i Sverige blir och är fattiga är det sannolikt att snatteriet kraftigt fortsätter att öka. Jag anser att lagstiftarna mycket bättre måste resonera om hur olika lagar påverkar enskilda människor och gruppers beteenden.

"Som man ropar får man svar" finns det ett intressant ordspråk som säger. Så är det. Förebygg brott bättre genom uppdaterade straff. Säkra bättre möjligheter att beslagta ekonomiska brottslingars tillgångar. Förändra det kommunala utjämningssystemet så att det bättre premierar god ekonomisk hushållning och bra företagarmiljö!
https://www.google.se/amp/s/detgodasamhallet.com/2016/11/04/gastskribent-hans-jensevik-skatteutjamningen-gor-oss-fattigare/amp/
https://www.dagenssamhalle.se/debattpaket/utjaemningssystemet-31082
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sveriges-kommuner-gar-mot-en-vaelfaerdskris-30888
http://www.di.se/nyheter/pensionsmyndigheten-slanger-ut-allra/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/xoyrp/c-forslag-forbjud-snattare-att-ga-in-i-butiker

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar