söndag 19 februari 2017

Tid för reflektion

Dags
Vi är alla härligt olika. Vi är unika. Inte som ras, det finns bara en ras människor även om många tycks sakna den kunskapen. En del av mig är att jag jobbar mycket när jag jobbar. Jag gillar också att ha mycket på "mitt bord" och gärna komplexa utmaningar. Jag är definitivt inte typen som kan bli framgångsrik genom att fokusera på en enskild affärsverksamhet eller ett politiskt område. Jag blir helt enkelt inte tillräckligt stimulerad. Jag har lärt mig att liknande fokus gör mig uttråkad trots att jag vet att de flesta som lyckas nå stora framgångar är väldigt enkelspåriga. Min styrka är bredden och min förmåga att se helheter och systemperspektiv.

Min vilja att lära mycket och att försöka förbättra system, eller till och med skapa nya system som löser problem, är för stimulerande för att enfaldens möjliga vinster ska locka. Om man till exempel till varje pris vill bli rik är en relativt säker väg att försöka bli ICA-handlare. Men det är inget för mig. Ja, ja lika mycket som jag gillar att utvecklas, att bidra, att jobba hårt lika mycket uppskattar jag att roa mig och att kraftigt vila genom att göra andra saker än det som "normalt" tar min tid. Nu har jag några dagar med reflektion och rekreation. Några dagar där fokuset också är på att min dotter ska bli ännu duktigare på utförsåkning. Det är sportlov. Under sportlovet kommer jag att göra kortare blogginlägg baserat på intryck och tankar jag fått dagen efter skidåkning. Vi får C om du hänger med ; ). Nu är dags för några dagars annorlunda reflektioner. Reflektioner om vart vi är påväg. Vet du vart vi är påväg?
http://www.synonymer.se/?query=reflektera

Sak och person
En sak att reflektera över är varför så många människor har väldigt svårt att skilja mellan sak och person. Även utmana sitt eget förhållningssätt till vänner och bekanta som man inte delar uppfattning med. Jag vill gärna tro att jag klarar av att skilja mellan sak och person. Och jag har nära vänner som jag har mycket roligt med, och som jag litar på till100%, även om vi har helt avvikande åsikter kopplat till viktiga frågor. Svensk politik har utvecklingspotential. Vi kanske kan lära av männen som grundade det fria USA?
http://www.gp.se/ledare/när-politiken-sliter-sönder-relationer-1.4161380
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/overlamna-inte-politiken-at-jurister/

Helhet eller stuprör
Anna Dahlbergs lysande och kortfattade beskrivning över juridikens stärkta ställning, och politikens allt svagare, är oroväckande. Visst ska lagar och inte religiösa regler eller enskilda människors godtycklighet bestämma. Samtidigt tycker jag att det ska vara politiken som ska avgöra vilka lagrum som får väga tyngst när lagar står mot varandra. I en värld där lagar ges allt mer makt är det rimligt att folkvalda ges utrymmet att prioritera om till exempel barnens rätt ställs mot ramar i socialtjänstlagen. Några måste tänka på helheter, det ska politiker göra! Och några måste göra det svåra jobbet att prioritera bland begränsade resurser, det ska politiker göra. Då kan inte juridiken tillåtas driva kostnadsutvecklingen så att en kommun eller land ekonomiskt havererar. I den världen har politiker tappat den viktiga samhällsroll vi har. Och om EU-domstolar ges allt mer makt kan jag garantera att EU kommer att falla sönder! Precis som generellt med EU är demokratins hållbarhet kopplad till att inte för mycket makt centraliseras. Mer riktigt ansvar och makt till politiker så nära invånarna som möjligt, inte tvärt om! Vad kan vi lära även här från USA?
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/overlamna-inte-politiken-at-jurister/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar