tisdag 28 februari 2017

Megalopolis

Ofattbar storlek
I år börjar Kina bygga ihop nio städer till vad som kallas en megalopolis. Den nya "staden" får en befolkning på 42 miljoner invånare! Världens största stad ska självklart ligga i Kina... En stad med en yta lika stor som hela Schweiz och som inkluderar Guangzhou och Shenzhen (Kinas tekniska utvecklingscentrum). Vad ska den nya staden heta? Hanstef kanske?
https://en.wikipedia.org/wiki/Megalopolis
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Schweiz

Värna den biologiska mångfalden
Det är alltid viktigt att försvara den biologiska mångfalden. I takt med att städer växer sig allt större blir det bara viktigare att försvara ordentliga gröna rekreationsområden. Även om inte Uppsala/Stockholm är i närheten av att bli en Megalopolis måste vi vårda våra viktiga grönområden bättre! Varför tar inte MP i Uppsala ett större ansvar för den? Stadsskogen fyller många viktiga funktioner i Uppsala som måste värnas! 
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/stadsskogen-skovlas-4562441.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar