onsdag 15 februari 2017

Rymdresor och svenska

Lyxlirarna flyger
I alla tider har de rikaste människorna varit först med att unna sig nya möjligheter. Nya möjligheter som när de är just nya är väldigt dyra tills någon lyckas erbjuda tjänsterna med stora stordriftsfördelar. Först när stordriftsfördelarna hittats och kostnaderna i övrigt blivit lägre kan medelklassen som lockas av samma upplevelser få chansen. Enkelt uttryckt är det kapitalismen som driver fram liknande utveckling. Vet du att fyra företag är nära att erbjuda kommersiella flygningar ut i rymden?


Blue origin, med Amazons kändis Jeff Bezos, är ett sådant rymdflygbolag. Virgin Galactic, Spacex och Moon Express de tre andra företagen. De flesta av dessa riskprojekt har några av världens extremt rika privatpersoner som huvudfinansiärer. Med tanke på vilka enorma förmögenheter som idag samlas på några få personer är det inte svårt att förstå att de har råd. Och visst vill man väl ha roligt för pengarna om man ändå har dem?... Ja, ja.. Vi får se hur det går. Jag har varit styrelsemedlem i ett rymdproduktbolag. Ett bolag som producerade miniatyriserade sateliter och styrsystem för svåra rymdförhållanden. Jag vet att det runt denna avancerade teknik sker spetsutveckling som också leder till värdefulla tillämpningar på jorden,
https://www.blueorigin.com/
http://www.virginatlantic.com/
http://www.moonexpress.com/
http://www.spacex.com/


Helt klart är att vi människor står inför en aldrig tidigare skådad teknisk utveckling. Varför blir det så? Aldrig tidigare har så många miljoner människor utbildats på jordens universitet. Aldrig tidigare har antalet människor som klassats som medelklass varit så många som nu. Aldrig tidigare har nya vetenskapliga upptäckter spridits så fort som nu. Aldrig tidigare har "data mining" och artificiell intelligens kunnat bidra till att kraftigt öka utvecklingskraften som idag. Det är "bara" den ständiga kampen om ändliga och begränsade resurser som är problemet. Och vår förmåga att rättvist fördela dessa resurser. Kan det till exempel vara så att de kritiska metallerna vi behöver kan utvinnas i rymden? Det är dyrt att skicka något ut i rymden. Hur dyrt är det att forsla något ner från rymden? Den som lever typ 50 år till får nog veta svaret.


Språket avgörande
Oavsett om man ska jobba i avancerade rymdprojekt eller med att hjälpa funktionshindrade eller sjuka så är förmågan att kunna kommunicera väldigt viktig. Det förstår varje människa. Lever man dessutom i ett land som Sverige så är det ännu viktigare för en arbetsgivare att försäkra sig om att en medarbetare förstår språket. Om inte så tar man stora arbetsrättsliga risker eftersom alla jobb är inramade med en massa regler, inte minst regler som ska hindra olyckor. Inom till exempel äldreomsorgen kan man tänkas tycka att språket inte är så viktigt. Självklart är språket viktigt även där för att undvika missförstånd och utsätta människor i behov av omsorg för oacceptabla risker.


Det är hög tid att vi fokuserar mycket mer på att alla nya krafter som kommit och kommer till Sverige också lär sig svenska hjälpligt. Det är självklart av avgörande betydelse för deras möjlighet att inkluderas in i vårt samhälle och att bli självförsörjande. Det talas mycket om "enkla" jobb. I den mån vi kommer att få många nya "enkla" jobb som inte är skattesubventionerade så kräver de allra flesta en rimlig nivå av svenskakunskaper. Är det svårt att förstå? Väldigt många av de som är i Sveriges asylkvarnar vittnar om tristess och sysslolöshet. Många lever på bidrag under väldigt många år. För oss som anser att inkluderingspolitiken kraftigt måste förbättras borde satsningarna på att nysvenskar ska lära sig rimlig svenska vara mycket mer prioriterad än nu! Om det är full sysselsättning under hela asylprocessen så klarar väl de allra flesta människor att lära sig minst en fyraårings svenska, eller? Det svenska språket är kritiskt för att en framgångsrik inkludering ska vara möjlig. Det har även en amerikansk vän till mig fått lära sig. Rimliga och relevanta språkkunskaper gör människor starkare och anställningsbara. Så enkelt är det. Det är hög tid för "svensklyftet" att lanseras! Vad väntar den ständigt kraftlösa regeringen på?
https://www.svd.se/svensk-ar-den-som-talar-svenska
 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar