lördag 4 februari 2017

Sveriges första kvinnliga statsminister

Alliansen på Riks 
Chicken-race, det vet du väl vad det innebär? Är det ett sådant vi beskådar inom Alliansen nu? Kommer Alliansen att få ihop en trovärdig politisk valplattform innan sommaren 2018? Går det om Alliansen inte enbart är en Allians utan att ett femte parti mer eller mindre aktivt tas in i maktekvationen? Och vad tycker väljarna om inte C, M, L och KD fäller vänsterpolitik om det faktiskt går? Om inte spelet sorteras ut inom kort så är det Socialdemokraterna som vinner på splittringen? I morse sändes några av mina perspektiv på frågan på TV4 Riks.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Chicken_race

Först på Sverigetronen
Hur sannolikt är det att Centerpartiet kan få med Socialdemokraterna på nödvändiga arbetsmarknadsreformer? Hur sannolikt är det att C får med S på nödvändiga bostadsmarknadsreformer? Låg sannolikhet! Chanserna är betydligt högre inom ramen för ett Allianssamarbete. Sverige behöver många reformer men vänsterns mediciner är högre skatter och mer av det som inte längre fungerar.
https://www.svd.se/hur-ska-det-ga-for-nasta-miljon

Inget parti får, som tur är, egen majoritet i Uppsala kommun eller i Sveriges riksdag. Den verkligheten borde de flesta fatta. Samarbetsförmåga för att maximera egna politiska ambitioner blir med andra ord avgörande för sakpolitiska framgångar. Jag hoppas att partistyrelserna till Allianspartier förstår och respekterar det. Inte kan väl möjligheten att bli Sveriges första kvinnliga statsminister, en lång plats i Sveriges historia även om makttiden blir kort, påverka partiers vägval? Vår mänskliga historia är full av liknande bevekelsegrunder, så det är inte uteslutet. Jag hoppas inte det! Håll med om att det är talande att det endast är bland Alliansens partiledare som vi hittar kvinnor. Vi måste slippa vänsterpolitik! Den är mycket destruktiv och full av floskler. Sverige är i desperat behov av pragmatiska reformer för att vi ska lösa stora och växande samhällsproblem. Delningen bland befolkningen mellan de som har och känner hopp och samhörighet och dem som inte har, som känner hopplöshet och som definitivt inte känner samhörighet med begreppet "svensk" ökar i farlig styrka. Inkluderingspolitiken är bara ett område som skyndsamt är i behov av reformer. Det är hög tid för politisk pragmatism för att börja ta ansvar för problemlösning! Efter nästa val måste de partier som är ansvarsfulla bidra till att det skapas samarbetsformer som kan reformera Sverige för framtida framgångar. En stor majoritet av befolkningen är inte vänstervridna eller djupt missnöjda. Övriga måste ta sitt företrädande demokratiska uppdrag på större allvar.
http://www.expressen.se/nyheter/annie-loof-har-en-rav-bakom-orat/

"Demokratin är ett åsiktstorg, inte en smittskyddsklinik."
http://www.gp.se/ledare/pestsmitta-eller-ett-parti-som-andra-1.4144088

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar