torsdag 16 februari 2017

Fattigdom och mentorskap


Ett land som andra

Visionen om det svenska folkhemmet gjorde en fantastisk nytta för att bygga ett av få unika samhällen i världen där alla fick fri rätt till skola, omsorg och vård samt en lägsta levnadsstandard för medborgare på världens högsta nivå.   Även för den välbärgade ett tillräckligt trevligt land att leva i. Ett land där samtidigt några av världens mest framgångsrika företagare startade och byggde basen för sina globala framgångar. IKEA och H&M, och dess grundare, är de mest kända exemplen. En tydlig vision, en vilja att erbjuda alla medborgare så mycket frihet som möjligt, driftiga och ambitiösa företagare, hårt arbete, systemlösningsförmåga, samförståndsanda mellan arbetsmarknadens parter och kvinnors etablering på arbetsmarknaden skapade stora delar av framgångarna. Och framgångsrikt har det varit. Sverige har länge toppat ligan av världens mest rika samhällen. Svenskar har länge haft några av världens mest framgångsrika affärsmän. Svenska företag har per capita skördat fantastiska globala framgångar. Svenska idrottsprestationer har per capita varit beundransvärda. Det har varit med stolthet som man sagt att man är svensk runt om i världen. Det går att skapa stora samhällsframgångar som inkluderar alla medborgare. Men som inom företagsvärlden och inom idrotten får man aldrig ta något för givet om man vill att det ska bestå. Utan många reformer kommer Sverige bli ett allt fattigare land per capita och ett land som de flesta andra på vår jord. Ett land där stora delar av befolkningen har det riktigt dåligt i förhållande till resten. Ett "splittrat" land som det brukar kallas.

Om vi bortser från främst Schweiz, Monaco, Luxemburg, Australien och Nya Zeeland så går Sverige nu mot att bli ett land som många andra. Möjligen klarar sig Norge och Danmark bättre. Ett land där stora delar av befolkningen inte längre har det så bra. Bara en kraftig reformagenda kan ändra på det. Personligen vill jag inte leva i ett samhälle där vi inte längre kan röra oss rimligt fritt utan att känna stor otrygghet för sig själv eller nära och kära. Jag har precis haft ett möte om utveckingen av droger och övrig kriminalitet i Uppsala bland ¨våra ungdomar. Utvecklingen är allvarlig och måste brytas. Och antalet personer som går under jorden och som lever ekonomiskt svårt ökar kraftigt.
https://www.dagenssamhalle.se/blogg/2017/02/fattigdom-vanligare-aen-i-oecd-rapporten-31500


Ledarskap
Igår var min mentor på besök i Uppsala och träffade ett gäng ungdomar och talade om ledarskap och mentorskap. Mötet blev mycket uppskattat och interaktionen med dem som deltog stor. Lars har, precis som jag, bott och jobbat runt om i världen. Delar av samtalet handlade om hur viktigt det är för framgång att man kan kommunicera med varandra och att budskap måste vara tydliga, om man vill att kommunikationen ska leda till framgång. Vi talade också om kulturella skillnader och hur man kan förhålla sig till dem. Ur ett ledarskapsperspektiv är det viktigaste att alltid komma ihåg vilket uppdrag man har. Syftet med all kommunikation, ur ett ledarperspektiv, är att uppfylla uppdraget. Hur tydliga är vår statsminister Stefan Löfvén om var vi ska? Hur tydlig är han om hur S tror att vi ska ta oss dit? Varför vågar han/de inte ha en migrations- och integrationskonferens? En ledare som vill lyckas måste vilja se problemen tydligt och utifrån den tydligheten jobba med sina medarbetare för att lösa dem. Ständiga akututryckningar för att lösa akuta problem kommer inte att leda vare sig Uppsala kommuns eller Sveriges invånare mot framtida framgångar. De bästa ledarna är också duktiga på strategiskt arbete. Det kallas också förebyggande arbete. Den som inte förstår värdet av förebyggande arbete kan aldrig kallas en ledare.
https://akademssr.se/sites/default/files/files/policy_socialtforebyggandearbete.pdf
http://www.synonymer.se/?query=strategi


Mycket är möjligt
Uppsala och stora delar av Sverige har enorma möjligheter även i framtiden. Vår framtid skapas av oss som verkar i Uppsala och runt om i Sverige här och nu. Dagens vägval har stor påverkan på hur morgondagen blir. Bara de som besvärar sig att ta del av fakta om nuläget och som har en positiv framtidsbild som man strävar mot kan föra oss till en positiv framtid. Är det svårt att förstå? Centerpartiet i Uppsala har en mycket konkret vision, framtidsbild, av det Uppsala vi varje dag kämpar för att skapa. Hur ensamma tror du att vi är om det? Var är Stefan Löfvéns vision för Sverige? Var är hans tiopunkts program, reformförslagen, som ska leda de som tror på honom dit? Nyval!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar