söndag 5 februari 2017

Rätt fokus

Åsiktskonflikter och fakta
SVT ska börja med utrymme för enskilda opinionsbildare... Jag delar kritiken om att det är väldigt tveksamt! Public service ska främja demokratiska värden etc men inte ge opinionsfördelar baserat på skattepengar. Jag utgår ifrån att denna tillfälliga test blir en bredd av debattörer som redan är kända och därmed kan bredden av åsikter garanteras! Men samtidigt saknar väl inte kändisar plattformar för sitt tyckande! SVT borde snarare lyfta fram röster med olika åsikter från folkdjupet! Det är vitaliserande med åsiktskonflikter! Det finns massor av möjligheter att lösa problem på! Det finns massor av sätt att stärka möjligheter på. SVTs roll ska vara att orkestrera dessa debatter OCH att lägga in objektiva fakta kopplat till de ämnen som olika parter debatterar. Huvudmannen, Staten, får nog ta sitt styrelseansvar och fundera ordentligt över detta "förnyelsedrag".
https://www.google.se/amp/s/www.medievarlden.se/diskussion/2017/01/svt-ska-inte-ha-nagon-ledarsida/amp/?client=safari

Fredsprojektet som splittrar
EU var tänkt att garantera samarbete och fred i ett Europa som gång efter gång historiskt plågats av blodiga krig. Tanken är både bra och nödvändig. Vilka föredrar mördande och lemlästande istället för samförstånd och fred? Förutom vapenindustrin och andra som tjänar på mänsklig idioti. Ett nära samarbete med en positiv framtidsambition för Europas folk är både värdeskapande och garanterat geopolitiskt nödvändig. Alla Europas länder, även Tyskland, väger hopplöst lite i intressekonflikter med till exempel USA eller Kina. Europeiska länder med en liknande värdegrund behöver en gemensam intressepakt.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-projektet-star-pa-spel-i-det-franska-valet/

Det är djupt olyckligt och ett stort politiskt misslyckande, av EU-ländernas politiska ledare, att denna situation uppstått! Istället för att ena Europa ser vi allt mer att hållningen till EU-samarbetet splittrar Europa. Det kan sannerligen ses som en paradox. En paradox som särskilt kommer att drabba tyskarna om samarbetet helt havererar då de är det land som i Europeiska krishärdar tagit över finansiella åtaganden för andra länder. Det har tydligen aldrig hänt tidigare i världshistorien och i praktiken skulle ett haveri kunna innebära att det tyska folket kan ta över Greklands territorium. Det kanske är bra, de verkar inte vara så duktiga på att sköta det själva....

Förutom EUs egna problem får nu EU-splittringen aktivt stöd av Trump och hans gäng. Även om jag anser att EU borde vara fokuserat på mindre samarbetsområden, och inom dem vara vassare, är det något annat än att inte ha ett strukturellt Europeiskt samarbete alls! När Trump skickar en ny EU-ambassadör till EU som är starkt kritisk till EU är det bekymmersamt. Varför vill USA försvaga Europa? Jag har inte sett något som tyder på att USA vill samma som jag, att EU blir smalare och vassare i sitt samarbete. Trump är ärvd affärsman med tveksamma affärsframgångar. Men kan det vara så att han och hans gäng tycker att det räcker att ha ett starkt Kina och Indien att kämpa mot i kampen om till exempel begränsade kritiska metaller. Visst känner du till att väpnade konflikter genom vår historia ofta handlat om tillgång till kritiska råvaror.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/marine-le-pen-vill-skapa-en-politisk-jordbavning/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-parlamentariker-stoppa-trumps-fientliga-sandebud/

Vassare och smalare
Finns det några kompetenta och vassa politiker som bryr sig om ett starkt Europasamarbete? Om det gör det borde de nu driva fram en plan om att typ halvera EUs samarbetsområden, kraftigt stärka desamma och sätta stopp för möjligheterna till "social turism" som Göran Persson kallade det. Då finns goda chanser att undvika ett helt EU haveri. Ett haveri som i sig självt kan leda till de blodiga konflikter som EU ska hindra.
http://www.dt.se/opinion/debatt/rosta-for-ett-smalare-men-vassare-eu

Rätt fokus
Om EU och SVT fokuserar på rätt saker har de viktiga roller att fylla för de folk de ska tjäna! Om de inte klarar av att trovärdigt fylla de rollerna, då tappar de till sist sin legitimitet och försvinner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar