lördag 18 februari 2017

Det egna ansvaret

Ingen annan, du!
"Samhället ska givetvis skapa förutsättningar som möjliggör klassresor. Men vi måste också tala om det egna ansvaret att tillvarata de möjligheter som ges. I ett land som Sverige där all utbildning är avgiftsfri, från grundskola till universitet, finns få ursäkter." Bort med offerkoftor och fram med tydlighet om det egna ansvaret. Vem har huvudansvaret för hur ditt liv utvecklas? Du är det självklara svaret för de allra flesta människor. Varje dag kan du fatta viktiga beslut som påverkar resten av ditt liv i mer eller mindre utsträckning. Är det så? Tveklöst ja! Om du ger upp tanken på en framtid i Sverige kan du försöka ta dig till ett land som du tror bättre kan matcha dina ambitioner. Om du släpps in, jobbar hårt och lär dig det huvudspråk som gäller där är jag säker på att du lyckas. Om du väljer att stanna, gnäll inte bara över allt som inte fungerar bra! Hjälp till och lös problemen istället!
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-duktighetens-revansch-1.4162648

Vänstern och naivister är farliga
Teodorescu lyfter fram det egna ansvarets viktiga betydelse OCH faktumet att alla får chans till omfattande bildning utan kostnad i Sverige. Hennes "point", som jag tolkar texten, är inte att förneka att människor har olika förutsättningar MEN genom att tydligare tala om det egna ansvaret och påtala vad alla faktiskt får gratis kommer vårt samhälle att utvecklas mycket bättre för enskilda och samhället i stort. Vänsterns "offerkofteretorik" och omhändertagandepolitik är destruktiv och i nuläget systemhotande. Människor måste i mycket högre utsträckning ses som dugliga tillgångar som ska frigöras och uppmuntras att klara sig själva. Inte luras in i falsk trygghet eller passivitet betraktade som offer. Vänstern älskar att framhäva offerperspektiv och lyfter ständigt upp mer eller mindre tankespöken om strukturell diskriminering och kontraproduktiva "tyckasyndom"-argument. I min värld är det en dum väg framåt. Den bästa vägen framåt mot jämställdhet är ett starkt fokus på jämlikhet och meritokrati. Den bästa vägen framåt mot jämställdhet för nysvenskar är ett starkt fokus på att säkra en minsta nivå av svenskakunskaper. Människor som vill få jämställda möjligheter runt om i världen måste rimligt kunna det lokala språket för att ha en chans till jämlik utveckling. Det fattar de allra flesta.

I en samhällsordning med tydliga rättigheter och skyldigheter. Där alla ges en kvalitativ och jämlik skolstart i livet utan koppling till ekonomisk förmåga. Och där de egna möjligheterna och det egna ansvaret beskrivs tydligt kommer andelen bidragsberoende vara väldigt låg. Det samhället vill inte vänstern att vi ska ha för deras destruktiva väljarbas bygger på offermentaliteten och på att det finns många människor som betraktas som offer. Vänsterpolitik har aldrig, och kommer aldrig, att leverera ett högt välstånd för ett helt samhälles invånare. Det är en naiv, destruktiv och beteendevetenskapligt falsk politisk inriktning. Vänsterns fokus på rättigheter utan att samtidigt betona de nödvändiga matchande skyldigheterna har länge förgiftat svenskt debattklimat. Det är hög tid att våga tala om behovet av balans mellan rättigheter och skyldigheter.
https://www.elefantenirummet.net/2015/12/30/identitetspolitik-och-offermentalitet/
https://www.google.se/amp/s/dukanvisst.wordpress.com/2011/08/29/offermentalitet/amp/?client=safari
http://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=2297&Q=Jag%20står%20i%20vägen%20för%20min%20egen%20lycka

Ung Företagsamhet, UF
Värdet av UFs insatser för att stärka våra ungdomar och svensk konkurrenskraft kan inte överskattas. Värdet är enormt. Genom att driva ett UF-företag och genom att jämföra sina egna prestationer med andra UF-företagares lär våra gymnasieelever sig tydligt betydelsen av det egna ansvaret. Vissa väljer att göra minsta möjliga ansträngning, då blir inte resultatet så bra. Andra gör många extra timmar utöver de minimala som krävs. De som gör extratimmarna, som lyssnar och lär av sina coacher och som tar ett eget aktivt ansvar för sin egen framtid, hen lyckas också mycket bättre med att nå framgång. Och framgången begränsas inte av att du är född i Sverige av vita föräldrar eller mörka föräldrar i Somalia. Eller av om du har ett son-namn eller ett så krångligt efternamn som AT.
http://ungforetagsamhet.se

Den största kärleksförklaringen en människa kan ge en annan människa är att visa att man tror på dem och att man stöttar dem att nå sin fulla potential. Det mest egoistiska man kan göra är att göra andra människor till offer och beroende av andras godhet. Det egna ansvaret, i alla sammanhang, ska aldrig underskattas! Visst är det i Bibeln det står att man inte ska ge människor fisk utan lära människor att fiska. Ett klokt budskap som vänstermänniskor inte förstår. Nyval!
https://www.google.se/amp/s/mariaklein.wordpress.com/2014/04/09/ge-barnet-en-fisk-eller-lar-det-att-fiska/amp/?client=safariInga kommentarer:

Skicka en kommentar