måndag 27 februari 2017

Nyckeltalsutveckling

Den verkliga verkligheten
Det talas mycket om Sverigebilden just nu. Sverige har länge varit ett av världens samhällen som lyfts fram som lysande goda exempel. Men oavsett Trumps exempel på att Sverige har allt större samhällsproblem eller ej så utvecklas allt fler viktiga nyckeltal allt sämre. Visst kan vi vara överens om att nyckeltal som BNP/capita och medellivslängd säger en hel del om hur positivt ett land och dess befolkning utvecklas? Visst kan vi också vara överens om att en hög andel långtidsarbetslösa med försörjningsstöd leder samhället fel?
Medellivslängd
Hur hög medellivslängd tror du vi har i Sverige? Vilka är huvudskälen till varför den inte är högre? Ett av skälen är att många invånare har kostvanor som straffar sig. Men visst kan man se det som ointressant om man blir 85 eller 95 år gammal. En massa socker och salter är väl värda några år av ett möjligt längre liv... Medellivslängden brukar ses som en av de viktigaste indikatorerna för hur välmående ett nationellt samhälle är. Hur bra tror du att Sverige är?
BNP/capita
Visst kan vi vara överens om att måttet BNP/capita är viktigt för att förstå hur positivt eller negativt ett samhälle i stort utvecklas enligt gällande ekonomiska ordning? Sverige utvecklas inte imponerande avseende BNP/capita. Vi kan bättre.
Sysselsättningsgrad och långtidsarbetslöshet
Det är bra med en hög sysselsättningsgrad. Den måste vara hög. Men andelen och antalet långtidsarbetslösa är minst lika viktigt att följa i ett land som har generösa bidragssystem. Antalet långtidsarbetslösa måste minska och det finns gott om möjliga metoder för att åstadkomma en positiv utveckling som bättre inkluderar människor från utanförskap in i det gemensamma samhällsbygget.
Bråka inte med USAs regering
Jag håller med Leif G W Persson om att det är korkat om Sveriges regering går i konflikt med USAs regering i en amerikansk tidning! Vad vinner vi på det när sannolikheten är mycket hög att Trump & company tänker ha sista ordet? De kommer att rada upp exempel på exempel på saker som bekräftar Trumps uttalande om ett Sverige på dekis. Morgan Johansson, den svenska regeringen och Carl Bildt gör klokt i att svälja stoltheten och istället för att gå i försvar ägna energin åt att lösa våra stora problem. Problemen går att lösa men bara om vi erkänner att de finns.
"Svensk är den som vill vara svensk"
Sverige innehåller fortfarande mycket att vara väldigt stolt över. Det är viktigt att vi inser att vi har mycket som vi historiskt varit väldigt duktiga på. Vi har fortfarande många mycket framgångsrika företagare, idrottare, akademiker, författare, musiker, fotografer etc. Sverige är fortfarande ett land där klassresor i de socioekonomiska perspektivet är möjligt. Alla har rätt till gratis skolgång, inklusive universitetsstudier. Samtidigt har vi problem som det är dumt att blunda för, eller att förminska. Upp med problemen på bordet och låt oss lösa dem! Och vem är svensk? Den som har svenskt medborgarskap är ett självklart svar. Personligen gillar jag även perspektivet "svensk är den som vill vara svensk". Bifogad artikel är bra. Den som "vill vara svensk" gillar de värdegrunder som bygger upp det svenska samhället. I ett sunt samhälle kan vi tala om problem och glädjas över gemensamma framgångar. Vi kan respektfullt jobba med att lösa problem och hjälpas åt att stärka möjligheter. Ett sunt och framgångsrikt samhälle är inkluderande. Så byggs framgångsrika samhällen. Var än på jorden de skapas. Vissa tycker att det viktigaste nyckeltalet i ett samhälle är tillit, vad tycker du?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar