lördag 11 februari 2017

Skrota plakatpolitiken

Befolkningstillväxt
Våra mest attraktiva regioner i Sverige måste utvecklas klokare! Det innebär att den kraftiga befolkningstillväxten inte tillåts leda till oklok förtätning av byggnader i våra stadsdelar och obefintliga investeringar i våra kransorter i närheten av den relativt stora centralorten. En klok stadsbyggnadsutveckling är att bevara mer grönytor i stadens stadsdelar och att förstärka närservicen på vår stora landsbygd. Alla invånare vinner på en liknande utveckling. Eftersom Sveriges kommuner har planmonopol borde en liknande utveckling vara självklar, det är den inte. Därför är det viktigt att du funderar ordentligt över vilket parti, och vilka politiker, du ska rösta på i kommunvalen.
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/var-plan-for-landsbygden-4540385.aspx

Oklok förtätning
När mina föräldrar flyttade från Tidaholm till Uppsala med mig blev mitt första boende i staden i stadsdelen Eriksberg. När jag efter flera år i andra Uppsalastadsdelar, Dallas, LA, Stockholm, Kuala-Lumpur och Tokyo åter flyttade till Uppsala blev det åter till stadsdelen Eriksberg. Nu bor jag i city. Jag kan förstå det stora missnöjet med den kraftiga förtätningen av stadsdelen som föreslås. Visst finns alltid gott om NIMBY-attityd, "inte hos mig men på något annat ställe." Den ryggmärgsreaktionen hos många måste politiker orka stå emot om föreslagen byggnation är rimlig. Lika viktigt som det är att orka stå emot starka egenintressen, om allmänintresset är stort, är att klara av att tänka om. I Eriksberg är det klokt av MP och S och lyssna på alla klagomål och göra förtätningen klokare.
http://mobil.unt.se/nyheter/uppsala/fortatning-planeras-for-hel-stadsdel-4490449.aspx
http://mobil.unt.se/asikt/debatt/vi-forlanger-samradstiden-4538870.aspx

Bästa cykelkommunen
Även i Östra Salabacke borde MP och S ha tänkt om! När den utmärkta cykeltunneln, och säkra passagen för barn och funktionshindrade, tas bort kan man inte hävda att man driver en politik som gör Uppsala till Sveriges bästa cykelkommun. Att ta bort kullersten och asfaltera en tidigare vacker gata kunde MP göra men att rädda en mycket värdefull cykeltunnel det gjorde man inte. En tunnel som ligger i ett stråk som passar människors målpunkter. Därför borde den inte pluggas igen. Under Centerpartiets ledarskap lyftes Uppsalas satsningar på cykelinfrastrukturen kraftigt. Hade vi fått fler väljares förtroende att fortsätta att leda Uppsala hade vi redan varit Sveriges bästa cykelkommun. Miljöpartiets plakatpolitik med ett cykelråd är ett oansvarigt exempel på hur resurser slösas bort för att man ska ge sken av att man för en bättre cykelpolitik än andra. Råd i all ära men vad spelar de för roll om man struntar i konstruktiv medborgarkritik i till exempel Eriksberg och Årsta/Östra Salabacke. Och tro mig vi har redan haft omfattande medborgardialoger kopplade till cykelinfrastrukturens utveckling. Inte minst genom Trafiksäkerhetsrådet! Suck! Sveriges delar har inte längre råd med plakatpolitik! Nu krävs fokus på att få främst skola, omsorg, vård och trygghet att fungera! Nyval!
https://www.uppsala.se/contentassets/68646205b4604017972f3c6fb50ec697/04-cykelrad.pdfInga kommentarer:

Skicka en kommentar