tisdag 14 februari 2017

Hyckleri och kärlek


Konsekvent

Vad är hyckleri? Vem är en hycklare? Om man funderar ordentligt kan man snabbt konstatera att det finns gott om människor som kan kallas hycklare. Många gånger är det sannolikt inte medvetet. Problemet för många är självklart att det är en stor skillnad mellan vad man önskar och ser som ett idealtillstånd mot hur verkligheten fungerar. Man kan till exempel denna symboliska kärlekens dag tänka sig att alla människor skulle vara vänner och ge varandra kärlek. I den världen behövs inga vapen för att kunna försvara sig mot kriminella eller militära fientliga angrepp. Så även om vi är många som känner mycket kärlek till medmänniskor runt om i världen, många som tycker illa om vapen och inte anser att det är positivt att vapenindustrin tjänar massor av pengar är vi också många som anser att vi måste kunna ha förmågan att försvara oss om de inte så kärleksfulla kommer och vill ta vår frihet och våra tillgångar. Den förmågan kräver egna militära och polisiära stridsförmågor. Är det hyckleri eller bara pragmatism? 

 

Utlandsaffärer

Vårt höga välstånd står och faller med Sveriges företagare och ett framgångsrikt näringsliv. Så är det. Särskilt våra internationella affärer bidrar till vårt höga välstånd, glöm inte det. Tänk att det finns många människor som tror något annat! Det är för mig ofattbart.

Jag tycker att det är intressant att ledande riksdagspolitiker kraftigt uttalar sig för att vinna "enkla" inhemska politiska poäng på svenska handelsinsatser. Jag tycker det är hyckleri att kritisera att svenska kvinnor på affärsdelegation i Iran tar seden dit de kommer. Jag tycker också att det är dåligt att inte statsministern och övriga ministrar mycket tydligare vågar stå upp för hur avgörande svenska affärsframgångar runt om i världen är för just vårt svenska ekonomiska välmående. Väldigt mycket av det välmåendet skapas genom affärer med diktaturer och länder med enligt oss vidrig kvinnosyn. Hyckleri kan man kalla det utan att ta i. Men också pragmatism. Precis som vi anser att utlänningar som kommer till Sverige på besök, eller som söker asyl här, så förväntar vi oss att de ska följa våra lagar. För mig är det en självklarhet. Lika självklart är det att svenskar som besöker andra länder respekterar deras lagar, oavsett vad vi tycker om dem. Om man inte är beredd att göra det ska man inte resa dit. Att respektera olika länders lagar är inte synonymt med att man gillar dem! För delar av de pengar man tjänar på handel med länder som förtrycker kvinnor kan man till exempel stötta kvinnors frihetskamp runt om i världen. Dessutom kan svenska företag genom sina utlandsetableringar bidra till en utvecklings som vi gillar, till exempel bättre arbetsvillkor och kvinnors lika rättigheter. Precis så gör många svenska företag som är etablerade i länder som till exempel Iran.

Låt naivisterna och populisterna föra sin naiva kamp och driva en svart/vit kamp som skulle göra till exempel kvinnors situation i Sverige mycket svagare. Låt oss andra låta bli att hyckla och erkänna att svensk handel med alla länder runt om i världen är av godo så länge som vi ligger på våra företag att verka utifrån våra svenska värdegrunder i så stor utsträckning som möjligt. Låt oss också sluta hyckla om att vapen inte behövs, vi måste kunna skydda oss mot elaka människor som faktiskt finns. Du vet väl att Sverige är en mycket stor vapenexportör?


Kärleken är störst
Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen.

Om jag kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva, så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra så är jag ingenting värd.


Om jag ger allt jag äger till fattiga människor, och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag är kallad att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde.


Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt,och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel.
Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar.


Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.


Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut, men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera att upphöra, de många språken att tystna och kunskapen att ta slut.


All vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning.


När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten, behöver vi inte längre dessa gåvor, som trots att de är underbara ändå är otillräckliga.


När jag var barn talade och tänkte och resonerade jag som ett barn, men sedan jag blev vuxen sträcker sig mina tankar mycket längre och jag har lagt av det som är barnsligt.


På samma sätt kan vi bara se och förstå en del av Guds storhet nu. Det är som spegelbilden i en orolig vattenyta. Men en dag ska vi se honom i hans fullhet, ansikte mot ansikte. Allt det som jag nu vet är ofullkomligt, men då ska jag veta allt precis som Gud vet allt om mig nu.


När allt annat går under finns tre saker ändå kvar - tron, hoppet och kärleken - men störst av dem är kärleken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar