lördag 25 februari 2017

Tors hammare

Personlig integritet
I takt med att vi övervakas allt mer väljser allt fler att lura övervakande stater, grovt kriminella eller en avundsjuk hustru genom att lämna det öppna Internet och gå in i det mörka.  Inte minst journalister gör det för att skydda sina källor efter att allt fler råkat ut för att deras källor avslöjats genom att deras kontakter spårats enkelt på det nät vi "vanliga" använder. I USA vill myndigheterna växla upp övervakningen av invånarna ännu mer. Alla invånares surfhistorik, användar id, password, geografiska data, faktureringshistorik, adresser, pryl-idn och mängd data som nyttjas är exempel på data de vill komma åt för att användas i olika syften. Det är en bekymmersam utveckling. När jag blev Centerpartist var jag, Annie Johansson (senare Lööf) och Fredrick Federley väldigt engagerade i kampen för den personliga integriteten. Den kampen går vidare och är fortsatt mycket viktig.
https://lagen.nu/begrepp/Personlig_integritet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet_(r%C3%A4ttighet)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Darknet

Förr jagades specifika hot kopplat till exempel kriget mot terrorism. Nu jagas även spekulativa och ad-hoc hot. Så är det i praktiken även om det inte är tillåtet. I den världen är vårt privatliv helt hotat. Allt fler kommer att använda den svenskutvecklade browsern Tor, gratismjukvara, för att söka sig fram i det mörka internet, bland mördare, vapenhandlare, knarkförsäljare, pedofiler, IR-tjuvar och andra "intressanta" typer. Men det sägs att man är osynlig på darknet, men hur kan du vara säker på det? Varför kan det inte vara så att de som skapat lösningen har en övervakningsmöjlighet. Snacka om att den har koll på läget bland världens hemskheter. Vad tror du? Är det Engelsmännen som sitter på nätets hemligheter och därför valt att lämna EU ; )
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tor_(n%C3%A4tverk)

Vilken "verklighet" är din?
Alla väljer att se olika verkligheter. Vi fokuserar på olika saker i vår omgivning och vår verklighetsuppfattning påverkas starkt av uppväxtförhållanden, utbildningsnivå och egna erfarenheter. Sverige är fortfarande fantastiskt men reformverkstaden måste komma igång så att allt större problem kan lösas. Centerpartiet är det parti i Uppsala och nationellt som tar i problemen mest konstruktivt. Vi öser på med förbättringsförslag/reformer. Positivt att allt fler Uppsalabor och svenskar uppskattar vår politiska verkstad! Och Oscarsson på TV4 körde lite spelteori idag om att Annie Lööf kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Vilken minoritetsregering kan få igenom mest i riksdagen? Ja, ja svaga regeringar kommer vi tyvärr ha i Sverige under många år framåt.
http://www.gp.se/ledare/teodorescu-sprickan-i-kristallen-1.4171791

Hjärta och hjärna
Ja, det är inte lätt det där med att konstruktivt och faktabaserat förhålla sig till olika samhällsfrågor. Särskilt svåra och komplexa problem. Det minsta vi kan förvänta oss av ledande politiker är att de tar ett övergripande ansvar. Ett ansvar för en hållbar politik som inte bara ser till varje sakfråga enskilt. Ett samhällsbygge är betydligt mer komplext än så och det kan definitivt inte ledas utifrån mest känslor om resultatet ska bli framgångsrikt. En bra basinsikt är att "som man ropar får man svar". Det är viktigt att förstå att de signaler man sänder ut får effekt.
http://www.gp.se/ledare/boström-ett-svenskt-moraliskt-misslyckande-1.4169699

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar