tisdag 21 februari 2017

Bygg hos någon annan

Fler bostäder
Uppsala och andra "hot-spots" i Sverige växer befolkningsmässigt så det knakar. Främst kopplat till nya invånare som förhoppningsvis snabbt blir självförsörjande och goda medskapare av våra lokalsamhällen. Visst är det roligare att leva i ett attraktivt samhälle som växer än i en avbefolkningsbygd. Samtidigt är det både rörigt och ekonomiskt utmanande även att vara en stark tillväxtkommun. Det räcker inte att bygga bostäder utan som en konsekvens av fler invånare krävs fler förskolor, skolor, vårdcentraler, äldrebostäder och så vidare. Alla dessa bostäder och verksamhetslokaler måste byggas på mark tillgänglig inom kommunen. Hindren när en vilja att bygga finns är många. Inte minst från staten som samtidigt pressar på kommuner om önskemål att vi ska bygga. I alla byggprojekt finns ett stort antal människor som säger typ "självklart behövs det men inte här". Utan tvekan krävs starka politiker som ändå vågar sätta ner foten och bygga, annars skulle inga nya bostäder eller verksamhetslokaler förverkligas.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/bygg-gaerna-men-inte-hos-mig-31484
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/fler-fortatningar-att-vanta-i-uppsala-4548401.aspx
http://www.unt.se/nyheter/uppsala/bygg-tatt-men-inte-overallt-4548316.aspx
https://m.soundcloud.com/stefanhannaspod/sa-fortatar-vi-uppsala-varsamt-om-eriksberg-fortatning-och-stadsbyggnad

Malmö
Samtidigt måste samhällsutvecklingen ledas klokt framåt. Att bygga för mycket och för dyrt är inte en klok väg framåt. Att bygga så tätt i städerna så att viktiga gröna rekreationsytor blir en stor bristvara är väldigt kortsiktigt och dumt. Det är dessutom korkat att inte bygga mer i kransorterna när man är i en så attraktiv region som Uppsala är. Hur kan det vara svårt att förstå? Malmö är på många sätt ett skrämmande exempel på en samhällsutveckling som inte skötts hållbart. Länge förtegs alla strukturella problem, de har fått massiva bidrag från andra kommuner och de har varit mästare på att få EU-bidrag. Det är dock inte en hållbar samhällsutveckling att bygga sin framtid som Malmös Socialdemokratiska ledning gjort. I ljuset av den utredning som Reepalu lett om vinster i välfärden är det inte konstigt att Malmö utvecklats ohållbart. Reepalu visar genom sin utredning och dess förslag att han inte förstår hur hållbar utveckling skapas. Malmö har byggt upp sin ekonomi på försörjningsstöd från andra. Så kan man göra, men det är inte så klokt. Den kloke bygger sitt samhälle starkt genom att säkra en hanterbar tillväxt och att en stor majoritet av invånarna är självförsörjande eller under utbildning som med hög sannolikhet leder till självförsörjning.
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/politikerna-aer-skyldiga-till-malmoes-foerfall-31622
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ilmar_Reepalu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar