onsdag 8 februari 2017

En imponerande Uppsalabo är död


Fantastiska personligheter
Pappan, vännen, professorn, Uppsalabon, svensken, världsmedborgaren med mycket mera Hans Rosling är död. Han var en fantastisk medmänniska som gjorde väldigt många människor mer medvetna om hur människors villkor utvecklas på jorden. Strikt utifrån fakta förklarade han på ett visuellt, enkelt och underhållande sätt hur allt fler av världens invånare faktiskt får det bättre. Han var en mästare på att beskriva relativitet och att få människor att ta mer ansvar för att ha faktakoll. Bara för att vi i Sverige har allt fler som lever i relativ fattigdom innebär inte det att det stora antalet människor i världen får det allt sämre. Runt om i världen har allt fler människor fått det betydligt bättre än förr. Han var också en modig medmänniska som mitt i Ebolapandemin åkte ner till Afrika och handgripligen hjälpte till att stoppa den. Vilken fantastisk person han var. En enastående ambassadör för Uppsala och Sverige!

I Sverige lever trots allt endast 10 miljoner människor. Av jordens över 7,3 miljarder människor är det inte ens 0,2% av jordens befolkning. Om vi betraktar jorden från månen är den svenska befolkningen totalt ointressant för att prognosticera jordens utveckling. Många av oss svenskar håller självklart inte med eftersom vi ofta visat oss fostra imponerande personligheter som till exempel Hans Rosling som gör stor global nytta. Andra fantastiska Uppsalaexempel, som också dog på tok för ung, är läkaren och världsförbättraren Hans Levander. Precis som med Ingvar Kamprad med flera fantastiska företagsbyggare har de alla haft och har en enastående systemutvecklingsförmåga. Att få leva i en miljö som huserat och huserar så många fantastiska personligheter är en ära.

 

Varsam stadsbyggnad

När man är insatt i hur det fungerar när man vill bygga bostäder eller verksamhetslokaler i Sverige då vet man att det är både krångligt, dyrt och tidskrävande. Till viss del är det positivt då det inte ska vara enkla beslut att exploatera mark på ett sätt som helt förändrar den platsens framtid. Dessutom ska nya byggen vara rimligt bra för oss människor att leva i, arbeta i eller att leva i närheten av. Men idag är processerna allt för krångliga, tidskrävande och staten har så många motsägelsefulla roller att man kan bli galen i processen att försöka få bygga. Reglerna runt fastighetsexploatering måste förenklas och kraven på minimistandard måste kraftigt sänkas.


I Uppsala driver Miljöpartiet och Socialdemokraterna på kraftigt för att Uppsalas centralort ska förtätas. Centerpartiet är för att även centralorten ska förtätas, men inte till vilket pris som helst! För oss är det viktigt att förtätningen sker klokt och att människors boendemiljöer blir hälsosamma. Vi vill försvara gröna ytor som bidrar till mycket och främst till människors hälsa. Därför driver vi att till exempel Seminarieparken måste utvecklas till en rekreations och kulturpark istället för att bli en samling hus med en bostadspark. Därför driver vi på för att fyra särskilda kransorter ska utvecklas vilket både stärker närservicen på landsbygden samtidigt som grönområden i centrala Uppsala kan försvaras utan att vi hindrar byggande av efterfrågade bostäder. För Centerpartiet är det också en självklarhet att utveckla Uppsala kommun i nära dialog med Uppsalas befolkning. Det är viktigt att ta invånarna i Eriksberg på allvar. Jag är helt säker på att exploateringen av stadsdelen kan göras både klokt och oklokt. Centerpartiet arbetar för att den ska göras klokt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar