torsdag 28 maj 2015

Oppositionspolitik

Det är möjligt
Konstruktiv oppositionspolitik kan få genomslag. Det är bra det. För mig är det tudelat att sitta i opposition. Å ena sidan vill man bli av med ett politiskt ledarskap som man tycker tänker mer fel än rätt. Å andra sidan är jag invånare och vill inte att de ska lyckas förstöra för mycket. Så jag och mina centerkompanjoner tar vår oppositionsroll på största allvar. Det innebär att vi självklart alltid kommer med förslag som vi tycker är bättre än de som majoriteten lägger. Ibland, verkligen inte tillräckligt ofta, lägger de väl underbyggda förslag med trovärdig och acceptabel finansiering och då kan vi stötta förslagen. Det som skrämmer mest nu är deras negativa näringspolitik och den vansinniga centraliseringen som 1) är fel 2) inte kommer att ge oss invånare det vi vill ha.

Miljösmarta resekedjor
Centerpartiet kämpar dagligen för bl a miljövänliga resekedjor. Bland annat innebär det att vi enkelt och bekvämt ska kunna använda kollektivtrafik och cykel på smarta sätt för att ta oss t ex mellan A & B. I detta viktiga arbete är ett hyrcykelsystem mycket värdefullt. Och C, och övriga Alliansen, beslutade om en test av ett hyrcykelsystem som även finns för pendlare i Stockholm. Vi genomförde testet där även SJ ingick som partner. Och vi hade kommit en bra bit med att även inkludera Uppsala länstrafik i konceptet. Om Centerpartiet varit kvar vid makten hade vi nu haft klara överenskommelser med SJ, UL och något företag som tillhandahåller hyrcykelsystem och som klarar den viktiga kompatibiliteten med Stockholm city. MP, S och V vårdade inte möjligheten väl och testsystemet riskerade att försvinna. Tack vare Centerpartiets oppositionspolitik kommer Uppsalaborna och besökare nu få tillgång till cyklar tills långsiktiga lösningar upphandlats. Klokt av majoriteten att lyssna på oss. Oppositionspolitik är viktig och kan ge resultat.

Kommunal bostadsförmedling
På gårdagens kommunstyrelse fattades tyvärr beslutet att ge kommunen i uppdrag att bygga ett eget bostadskösystem i Uppsala till årsskiftet. Centerpartiet stöttar grundtanken men anser att det är fel att kommunen ensamt ska investera i och drifta samt underhålla ett egenutvecklat datasystem utan att först ordentligt försöka förhandla med t ex Stockholms stad om en delad investering och delade drifts och underhållskostnader. Ordningen är dålig! Och kommer att bli dyr när kravbilden fortfarande är oklar inom viktiga områden. Bland annat för hur kommunen bättre ska sköta processerna runt bostadssociala kontrakt. Kortsiktigt hade det varit bättre med en användarvänlig
BostadsPortal! Att besluten igår blev okloka det kommer vår oppositionspolitik visa! Och i en tidning kunde vi läsa att det nu skulle bli billigare att stå i bostadskö. Visst är det en intressant logik när det idag är gratis....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar