måndag 4 maj 2015

Historiskt svaga och tomtar

Majoriteter
Det är i grunden en viktig ordning, om man tror på demokratin, att det alltid ska krävas majoritetsbeslut för att säkra demokratisk legitimitet. Att en tidigare mycket starkare Socialdemokrati kunde styra i minoritet genom passivt stöd från vänster och hoppande majoritetspartners i övrigt är historia. Idag har vi en annan verklighet och vi har ett relativt nytt missnöjesparti som hittills bara växer och växer i styrka. Samtidigt som vi har en historiskt svag och inkompetent regering så ägnar sig dessa rikspolitiker allt mer åt att lägga ofinansierade bördor på kommunerna! Det är oacceptabelt och i sig själ nog för att spräcka Decemberöverenskommelsen. Hur kan vi tillåta att en regering som saknar majoritetsstöd, och som aldrig fått en majoritet av folket bakom sig, kraftigt får driva kostnader i våra kommuner? Hur kan vi acceptera att rikspolitiker leker tomtar för pengar dom inte har och pressar på kommunerna långsiktiga kraftiga kostnader som de själva inte finansierar? Och varför envisas många rikspolitiker med en retorik som ser flyktinginvandrade som arbetskraftsinvandrade? Anna Dahlberg, Expressens ledarsida, lyckas än en gång slå hammaren på spiken! Det är dags för Sveriges 297 kommuner att ryta ifrån!
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/kommunen-har-blivit-politikens-krockkudde/

Ohållbart
En efter en kommer landets ledarskribenter ur garderoben och konstaterar att Decenberöverenskommelsen, DÖ, är ohållbar. Av många skäl. Riksdagens lekstuga måste få ett slut, så många riksdagspartier som möjligt måste mogna och inse en ny verklighet, och talmannen måste börja fundera på möjliga regeringsalternativ. Nu talar snart även Wolodarski om att DÖ måste Dö och en ny ordning skapas. Och journalisterna måste som kollektiv sluta att jämföra förslag med extrema partier som V, Fi eller SD. Debatten behöver 1) probleminsikter 2) verklighetsbeskrivningar 3) egna framtidsberättelser 4) förslag som leder mot önskat framtidssamhälle. Då är det idiotiskt att kladda på t ex Moderaterna att de närmar sig Centerpartiet bara för att dom också efter moget övervägande inser att näringspolitiken inte fungerar och att förbättringar för småföretagande är nyckeln till framgång. Ett parti måste själva få processa fram 1-4. Och bara för att ett parti landar på liknande 1 + 2 är sannolikheten hög att de politiska skillnaderna hittas bland 3 + 4!
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-lofvens-seger-leder-mot-permanent-forsvagning/

Och eftersom flyktinginvandringen inte är synonymt med arbetskraftsinvandring är det hög tid att även rikspolitiker börjar inse det! Och i kombination med världens mest generösa bidrags-, omsorgs- och vårdsystem blir nuvarande migrationspolitik och den misslyckade integrationspolitiken oförenlig med ett framtida generellt välstånd. Tänk att det är så svårt att förstå. Hur ska skolor och klasser med många elever som enligt oss saknar rimliga baskunskaper kunna säkra bra utbildning för alla elever? Och hur ska bostadssegregationen i praktiken brytas om man önskar det? Och sen har vi dessutom bostadsbristen......
http://www.unt.se/omvarld/storre-andel-flyktingar-vagrar-utvisas-3709194.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar