tisdag 5 maj 2015

Kan vi rädda oss själva?

Skolan speglar vår framtid
"As a student I used to view Sweden as a role model...." Ord och inga visor från OECD-presentatören. Det finns massor av skäl till varför utbildningssystemet i Sverige har stora problem. Utvecklingen av en attraktiv tjänstesektor i stort är ett skäl eftersom det ökar jobbalternativen för dem som inte är hantverkare. Den fortsatt kraftiga urbaniseringen är en annan. Och självklart påverkar den kraftiga flyktinginvandringen mycket. Lägg därtill att vi hamnat i ett samhälle där det är synd om allt och alla (förutom medelålders vita män) och därför kan vi inte ställa tydliga och utmanande förväntningar och krav på varandra. Vem vet inte av egna erfarenheter att självpåtagna eller av andra uttryckta förväntningar och krav, tuffa och tydliga krav, och hård träning är det som ger positiva resultat? Det finns inga enkla vägar till framgång. Oavsett om man vill bli framgångsrik företagare, idrottare, musiker, sjukvårdare, lärare osv så måste man ha höga ambitioner och sedan träning, träning, träning och åter träning! Att skolan och föräldrar blir bättre på att matcha fram våra barn är nödvändigt om Sverige ska överleva som generell välfärdsnation.
http://www.svtplay.se/video/2891028/aktuellt/aktuellt-aktuellt-118?position=407
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/oecd-vantar-mer-av-svenska-elever-an-vad-lararna-gor_4537798.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/oecd-kravs-genomgripande-forandringar-i-svenska-skolan/
http://www.expressen.se/ledare/skolkrisen-kraver-en-operation---inte-plaster/

Drömmen om en statlig skola
Och ack så enkelt det vore om centralisering av allt leder till något bättre.... Sanningen är att det nästan alltid är en dum väg framåt. Man ska istället föra ut makten så nära oss människor som möjligt istället. Skolan är redan idag väldigt styrd av staten! Tro inget annat. Dessutom så har skolinspektionen tillsynsansvar som de förväntas använda om en kommun, en stiftelse eller ett företag brister i sitt utbildningsuppdrag. Du är väl inte så naiv att du tror att staten och våra skattepengar där finns i ett sådant överflöd att ett 100% förstatligande skulle innebära en massa mer resurser till skolan (t ex lärarlönelyft)? Tror du att staten kommer att börja tvinga lärare att jobba på de platser arbetsgivaren önskar? Tror du att det sargade lärarkollektivet kommer att acceptera en sådan ordning? Tror du att enskilda elever med stora sociala bekymmer får ett bättre stöd om det är en och samma huvudman både inom skolan som inom socialtjänsten? Om Skolverk och Skolinspektion gjorde sitt jobb skulle mycket vara bättre.
http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolverket.se/

Vem förändrar världen mest?
Insiktsfulla politiker och politiker med god kommunikativ förmåga kan påverka vår framtid mycket. Frågan är dock om det inte är så att drivna och duktiga företagare är de som påverkar vår framtid mest och bäst? Exemplen är många på entreprenörer som i grunden förändrat till det bättre och som ändrat på gamla sanningar. I det politiska klimat som idag råder i Sverige är det tveksamt om det är inom politiken som engagerade och hårt arbetande människor ska lägga sin kraft. Vad tror du?
http://urplay.se/Produkter/184743-Mitt-liv-som-miljardar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar