söndag 10 maj 2015

Skuldberg och döda

Satt i skuld icke fri
Det finns gott om kraftigt skuldsatta svenskar idag. "Billiga" lån i bakvattnet av att sedelpressarna gått varma sedan finanskrisen 2008 har starkt bidragit till att svenskarnas skuldbörda av bl a Världsbanken anses mycket ohälsosam. Göra Perssons ständiga muttrande i början av 90-talet om att "den som är satt i skuld är icke fri" är klokt att ta på allvar. Visst lever vi i en tid där de flesta måste låna för att t ex kunna köpa in sig i ett boende. Men många lånar både till ett onödigt dyrt boende, flera bilar och för att konsumera på en högre nivå än vad löpande intäkter medger. Att leva så är att leva med en livsstil som helt är i långivarnas händer. Så fort man får lite betalningssvårigheter är man HELT i långivarnas händer. Precis så är det i Grekland. Och, som jag bloggade om i samband med att kommunisterna tog över makten i Grekland, går det inte att strunta i vad långivare kräver om man hamnat i t ex den Grekiska situationen. Trots kommunisternas  vallöften om att de skulle strunta i kraven från långivarna får de krypa till korset. Och det grekiska folkets skuldsaneringstid har förlängts i onödan. Det går inte att smärtfritt komma ur långivares tuffa grepp om den skuldsatta hamnar snett. Det gäller oavsett om långivarna använder sig av Hells Angels eller Kronofogdemyndigheten för att driva in det som lånats ut OCH då med hög ränta. Nästan lika hög som om man lånar SMS-lån..... Låna inte för konsumtion (oavsett om den är privat eller offentlig)! Var inte så dum så att din fåfänga gör att du köper bostäder och bilar som gör att din skuldsättning blir allt för stor! Om du umgås i kretsar där yta är viktigt för "vänskapsstatus", byt vänner!
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Greklands_skuldkris
http://www.finanshistoria.n.nu/den-grekiska-skuldkrisen
https://www.kronofogden.se/SnabbfaktaIndrivningforobetaldaskulder.html

Igår deltog jag på en dags seminarium om fredsarbete arrangerat av Rotary. Stora Uppsalabor som Peter Wallensteen, professor i freds och konfliktskunskap, och Hans Rosling, professor i internationell hälsa, deltog. Båda stora freds och välståndsivrare. Flera av Rotarys fredsstipendiater presenterade sina berättelser om varför de blivit engagerade i humanitärt arbete och redogjorde kort om sina uppsatsers hypoteser. Fattigdomsbekämpning och kunskapsökning är fortsatt den viktigaste vägen mot mer fred. Och oftast är projekt som inkluderar företagsamhet och mikrolån den bästa vägen ur fattigdom. Vänsterns bidragstänk och träsk är ingen hållbar väg framåt om man vill att medmänniskor ska bli så fria och självförsörjande som möjligt. Varför går vänstern hela tiden snett här?
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling
http://www.pcr.uu.se/about/staff/wallensteen_p/
https://www.rotary.org/myrotary/en/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships

Många ryssar har dött
Hans Rosling har ett underhållande sätt att förmedla sina budskap på. Och han gör det utifrån fakta och utifrån rimliga prognoser om framtiden. Rosling är oxå en frispråkigt tyckande professor som på ett härligt sätt gärna bedömer politiker och journalister. Han är inte imponerad av journalistiken som är sensationsorienterad, ofta går ut med felaktigheter och är mycket kortsiktig. Och särskilt Miljöpartister tycks reta upp honom då han gärna kritiserar deras naiva inställning och välfärdsfarliga politik. Under gårdagens Rotaryföredrag hann han med att förmedla massor av fakta, prognoser och tyckanden. Inte minst viktigt tyckte han det var att lyfta fram hur tacksamma Européer borde vara mot det ryska folket, inte de ryska ledarna. I mängder, som vida överträffar andra folk, har ryssar dött genom åren i kamp mot "fruktansvärda och makthungriga härskare". Karl XII, Napoleon och Hitler lyftes fram som exempel.... "10 miljoner Ivans har dött när dessa onda herrar och deras maktambitioner stoppades". "Firandet av krigsslutet i Ryssland ska ses som den hyllning till alla dessa över 10 miljoner stupade som det är". "Vi är många som har mycket att tacka "Ivans" för". "Och Ryssarna har också haft fruktansvärda ledare, som t ex Stalin". Tack Ivans! Ni bidrog till att meritokratin och demokratin fick en starkare kraft i Europa. Det gjorde mitt liv mer hoppfullt.
http://youtu.be/Sm5xF-UYgdg
http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Segerdagen_1945
http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ska-vi-tacka-stalin-for-europas-frihet/
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar