måndag 25 maj 2015

Oro och misstänksamhet


Inkludering och integration

Att lyckas med att bygga ett samhälle där de som kan jobbar och där vi på olika sätt över olika gruppgränser gemensamt engagerar oss i t ex föreningsliv är inte bara viktigt för ett ekonomiskt välstånd. Att vi gemensamt lyckas skapa värde och att vi gemensamt möts, inom t ex föreningsvärlden, och utifrån det bygger relationer och förtjänar varandras respekt är viktigt för att upprätthålla en social hållbarhet. Det tidigare relativt homogena Sverige blir allt mindre homogent. Det behöver inte vara ett problem om vi hittar en bättre väg än nu för hur människor ska mötas, inkluderas och integreras. Förr hade vi t ex militärtjänsten där främst yngre män från helt olika sociala bakgrunder fick lösa uppgifter tillsammans och dessutom lära känna varandra. Den formen för att bryta sociala isoleringar finns inte längre. Och skolorna sägs bli allt mer uppdelade mellan skolor med barn till engagerade föräldrar och andra skolor för barn med mindre engagerade föräldrar. Och därutöver har vi stora mängder nya invånare som kommer från en helt annan kulturell bakgrund än den svenska. De lever nästan uteslutande i egna stadsdelsområden och umgås nästan uteslutande med sina tidigare landsmän. Vi lever inte tillräckligt mycket tillsammans. Och då växer oron och misstänksamheten mellan oss. Ett oroligt och misstänksamt samhälle leder inte mot något positivt.

Politiskt haveri runt om i Europa
Att vi får nya partier är inte nödvändigtvis något dåligt eftersom det gör att de stela och irrelevanta partierna kan ersättas med de nya krafter som verkar fånga upp det människor bekymrar sig för. Samtidigt är det beklagligt att gammelpartierna i Europa tycks ha distanserat sig så mycket från de människor de ska företräda att allt fler missnöjespartier och bruna krafter får ett allt starkare inflytande i Europa. De gamla partiernas oförmåga att komma med lösningar på upplevda problem och på att beskriva en attraktiv framtidsbild har öppnat upp för denna utveckling. Eftersom många av dessa nya partier bygger sin retorik på att förstärka oron och på att förstärka misstänksamheten eller t o m hatet mot olika grupper så lever vi allt farligare. Det är aldrig en positiv väg framåt när krafter som saknar tolerans eller som är isolationistiska får mer inflytande. Det är djupt beklagligt att farliga politiska krafter tar mer och mer makt runt om i Europa. Vi har sett Europeiskt haveri förr och kan självklart hamna där igen.

En elit som idag är ekonomiskt och socialt skyddade genom att de är välkomna till de flesta länder. Allt fler av eliten väljer därför att koppla sin lojalitet till en horisontellt global grupptillhörighet istället för ett närsamhälle kallat t ex Uppsala och Sverige. Främmande kulturer som inte förstår varandra och som inte har gemensamma arenor för att bygga vidare samhället tillsammans. Och regelverk inom samhället som saknar "rätt" betydelse för allt fler är exempel på förändringar som förstärker oro och misstänksamhet. Vi måste bryta denna negativa trend.

Att vi dessutom har en låg eller ingen tillväxt alls,vilket innebär att ingen kan få mer om ingen annan får det sämre, gör inte läget mindre komplicerat! Du som inte gillar att bli lurad ska ta budskapet om "krona  mot krona" på största allvar! Nu skiljs agnarna från vetet. De politiker som ger löften måste också visa hur de tänker finansiera dem! Och snart, på toppen av nuvarande oro och misstänksamhet, kommer baksmällan efter över sju år då glödheta sedelpressar bidragit till konstgjord välfärd. Då ökar oron och misstänksamheten än mer. Det är dags att få till en bättre inkluderings och integrationspolitik! Varför tar det en så lång tid?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar