fredag 15 maj 2015

Nyttig dricka

Hälsofrämjande
Är lagom tråkigt? Många gånger upplevs lagom absolut som kontrollerat tråkigt. Samtidigt är lagom ofta en klok väg framåt för att uppnå ett långt och hälsosamt liv. Nästan alltid beror problem på att det blivit för mycket eller för litet av något så att inte balans kunnat uppnås. Lagom mycket kaffe och thédrickande anses både hälsosamt och kaffe har vetenskapligt bevisat vara positivt för vår koncentrationsförmåga. Jag tänker med glädje fortsätta att dricka mina dagliga och allt för många koppar kaffe. Än en gång påminns jag om att kaffe både är nyttigt och gör att jag ännu tydligare ser hur fel enfaldig politik skulle leda oss om den fick styra.
http://www.nytimes.com/2015/05/13/upshot/more-about-coffee-and-health.html?ref=health&_r=0&abt=0002&abg=1

Ständiga kränkningar
Vad hände? Helt plötsligt tog Sverige över ett av de idiotiska inslagen i det amerikanska samhället. Hela tiden blir människor kränkta i USA, och numera även i Sverige. Hur blev det så? Jo, det starka ordet "kränkt" har snabbt devalverats då det i stort inte längre har en juridisk betydelse utan en känslomässig betydelse. Idag blir jag kränkt om jag upplever mig kränkt. Och om jag är en särskilt känslig person eller om jag vill använda "kränktvapnet" för att politiskt såra så används det. En trist utveckling som bl a bär en viss skuld för att skolan inte fungerar bättre. En elev som missköter sig och tillrättavisas i klassrummet upplever sig lätt kränkt. Ja, ja vem har sagt att livet ska vara enkelt.
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-trade-pact-debate-gets-personal/2015/05/14/7e6c249a-fa66-11e4-9030-b4732caefe81_story.html?hpid=z2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar