torsdag 14 maj 2015

Den bästa soppan

Hållbart Välståndsbygge
Att skapa och upprätthålla framgångsrika generella välfärdssamhällen är svårt. Med framgångsrik menar jag ett avgränsat samhälle där invånarna hela tiden är företagsamma och där de svagaste får ett bra stöd från de starkaste.

När man talar generellt om familjers förmåga att över generationer förvalta stora förmögenheter säger man att den första generationen förvärvar, den andra förvaltar och den tredje (helt bortskämda och lata enligt talesättet) fördärvar. Du tror väl inte att nationer är så annorlunda? Min morfars generation slet hårt och lade grunden för det generella välfärdssamhället i Sverige. Min föräldrageneration byggde vidare på den grund som morfars generation skapat. Nästan alla jobbade och slet för att välståndsbygget skulle förvaltas och utvecklas. Sverige var då ett mer homogent och slutet land än idag. Under min generations tid har Sverige och världen globaliserats. Sedan 90-talets början har stora mängder flyktingar och deras anhöriga fått en fristat i Sverige. Många ungdomar struntar i sin del av det svenska samhällskontraktet. Vårt generösa samhällskontrakt bygger på att vi både ger till och kan få från det gemensamma. Samhällskontraktet fungerar inte om för många bara vill ta från det gemensamma i kombination med för många som är bidragsberoende. Idag jämfört med min morfars och föräldrars ungdom och medelålderstid erbjuds massor av bidrag i olika former och det finns stora grupper i samhället som lever på alla dessa bidrag. Om vi kallar nu för tredje generationen så är risken stor att vi nu fördärvar vårt generella välstånd och vårt samhällskontrakt kollapsar. Vi kan självklart hindra det! Men då måste vi få ett skolsystem som presterar mycket bättre än nu och vi måste jobba hårdare, mer företagsamt och mer framgångsrikt. Bidrag och lathet har aldrig byggt välstånd! Enligt World Economic Forum har Finland lyckats bäst i världen med att få till en framgångssoppa för sina medborgare. Vad kan vi lära av Finland och Norge? Eller av Danmark? Centerpartiet i Uppsala har arbetat fram ett politiskt program som både kan försvara och utveckla vårt generella välstånd. Vi kan men vi måste ledas bättre!
http://www.di.se/artiklar/2015/5/13/finland-ar-varldens-basta-land/
http://hbl.fi/nyheter/2015-05-13/755302/finland-valkomnar-nyttiga-invandrare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar