söndag 24 maj 2015

Balanserad delaktighet

Svart eller vitt
Verkligheten är olika för alla. Varje människa upplever "verkligheten" olika. Det vi ofta kan vara överens om är att något hänt. Men varför hände det? Varför hände det? Och vad gör vi utifrån det som hänt? I Netflixserien "House of Cards" beskrivs också hur mycket energi som läggs på att få och behålla makt. Och att verkligheten ofta är något annat än vad du tror. Det är klokt att ha ett jing/jang perspektiv under livsresan. Inget är svart eller vitt även om det är ett enkelt förhållningssätt i kampen om makten. Och kampen om makten handlar i stor utsträckning om makten över vår individuella tid. En begränsad tid där enkla och ytliga budskap har på tok för stor makt i en värld som inte är svart eller vit. I en värld där samhällsutmaningar måste sättas i komplexa samband och inte ses som enskilda separata frågor!

Idag är det en bra debattartikel i UNT om demokratin och vikten av att så ofta som möjligt inkludera medborgarna i den offentliga beslutsprocessen. Under mitt ledarskap och Alliansens styre i Uppsala förbättrades inslaget av medborgardialoger kraftigt. Inom Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) genomförde vi väldigt många medborgardialoger och inom plan- och byggnadsområdet lyckades vi till sist få igenom att medborgardialoger ska bli mer regel än undantag redan i planprocessen vid större byggprojekt. Den förbättringen innebär i praktiken att medborgarnas möjligheter att påverka det slutliga beslutet ökat. Det är bra! Vad gäller skorstenet/konstverket så fick GSN enbart information om önskemålet och alternativa platser. GSN uttalade sig enbart om platser som ansågs helt oacceptabla men i övrigt uttalade sig inte GSN i frågan. Om kontoren och Kulturnämnden sedan fattat beslut utan att genomföra medborgardialog är trist. Inte minst modern teknologi kan med fördel användas för att ge invånarna en bra chans att göra sin röst hörd.
http://www.unt.se/asikt/debatt/dialogen-gloms-bort-3740255.aspx

Praktiska konsekvenser
Migrationsfrågornas minister sägs ha hamnat i blåsvädret. Han tycker inte att barn till vuxna som kommer till Sverige utan försörjning genom jobb, eller som fått beslut om stöd från samhället, inte ska ha rätt till skolgång. Självklart hoppar vänsterpartister på honom eftersom de bl a alltid har obegränsat med pengar. Man kan ju alltid beskatta redan världens högst beskattade folk ännu mer..... Och självklart kliver även barnombudsmannen, med 100% barnfokus, in och tycker att ministern har fel. Och som vanligt är frågan komplex, inte svart eller vit. Barnkonventionen i all ära men de som känner till juridikens djungel vet också att det finns gott om konventioner och lagar. Och när de vägs mot varandra blir det sällan så som den som enbart har ett perspektiv önskar. Det kan låta bra att t ex fattiga EU-migranter som kommer med barn och tigger så ska barnen ha rätt att gå i skolan. Men hur ska i så fall den rätten tillämpas? Att polisen ständigt hämtar barnen till en skola? Och hur ska språkproblemen överkommas? Och hur påverkas övriga barns skolgång? Och hur påverkas volymen fattiga EU medborgare som tar sig till Sverige osv. Jag är rätt trött på naiva krafter som dessutom saknar förmåga att tänka i helhetsperspektiv. Vad skulle svenska folket tycka om de fick några argument för och några emot?
http://www.unt.se/omvarld/hard-kritik-mot-migrationsministern-3742453.aspx
http://www.unt.se/omvarld/ministern-far-kritik-fran-flera-hall-3742247.aspx

Européerna och några östländer har röstat
Europas folk har sagt sitt. Sveriges bidrag i Eurovisionsfestivalen har åter vunnit! Måns Zelmelöv höll den svenska flaggan högt! Han sjöng om hjältar i vår tid. Sångskrivaren syftade väl på alla hårt slitande företagare och alla svenskar som är världsbäst på att stötta människor på flykt från avlägsna länder med en fristat. Tycker du de röstade rätt? Kul att det svenska bidraget vann! Bra reklam av Sverige när vi åter får arrangera tävlingen. Och vår flagga är världens vackraste!
http://www.dn.se/kultur-noje/sverige-vann-efter-rysaromrostning/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar