onsdag 20 maj 2015

Framtiden

Ljus eller mörk
Det vi vet om framtiden är att vi inte vet något om framtiden. Vi kan skapa oss sannolika framtidsscenarier och genom planer ökar sannolikheten att vi kommer i närheten av det vi hoppas och jobbar för. Men framtiden vet vi inget om. Möjligen bara Hans Roslings befolkningsprognoser i världen som kan bli rimligt rätt utifrån dagens prognoser. Som jag skrivit förr så är ju ekonomisk teori helt fel från starten eftersom ceteris paribus aldrig inträffar, dvs att inget förändras, och vi människor är långt ifrån alltid rationella. Så blir svensk framtid ljus eller mörk? Mycket beror på hur vi lyckas med inkluderingen och integrationen av människor från helt andra kulturer än den svenska.

Rotary tar aktivt ansvar
Jag är stolt medlem i Rotary. Under flera år har Rotary i Sverige engagerat sig i att praktiskt bidra till bättre integration och inkludering av flyktinginvandrade och ensamkommande barn. Vi har t ex ett mentorsprogram där erfarna yrkespersoner blir mentorer för flyktinginvandrade med liknande yrkesbakgrund. Rotarianer runt om i landet gör ideellt praktisk skillnad för att den svenska misslyckade integrationspolitiken ska kompenseras. Rotary växlar nu upp dessa integrationsinsatser. Det är väldigt bra och viktigt då det bidrar till att svensk framtid, för våra barn, kan bli ljus trots politikens misslyckande hittills.

Ensamkommande barn
Uppsala är den kommun i Sverige som tar emot flest ensamkommande barn. Jag har träffat fantastiska exempel på personer med den bakgrunden som redan är engagerade medbyggare av vårt gemensamma välstånd. Jag har också träffat flera som är väldigt snett ute i livet. Sannolikt var de väldigt snett ute redan när de lämnade sina tidigare bostadsplatser i t ex Somalia eller Afghanistan.

I dagens artikel om de ensamkommande barnen beskrivs att de är väldigt överrepresenterade bland dem som stjäl och som är beroende av droger. I artikeln kan man få uppfattningen att det är svensk seg inslussning in i vårt samhälle som gör dem till kriminella och drogmissbrukare. Jag har träffat flera av dessa personer flera gånger. Många av dem har varit drogmissbrukare redan när de kom till Sverige! Det är inte så konstigt att många sökt sin tillflykt till droger när man lever i krigsoro och misär. Utan tvekan måste vi dock bli bättre på att inkludera även dessa barn snabbt in i vårt samhälle. De måste snabbt motiveras att bli bidragande krafter i att bygga vårt gemensamma samhälle. Väldigt många av dem är analfabeter. Det gör utmaningen än större. Att inkludera dessa personer in i vårt samhälle, hjälpa dem att bli drogfria och att motivera dem att undvika tjuvens väg framåt är väldigt viktigt för att våra barns framtid ska bli ljus. Vad tycker du att vi ska göra för att dessa ungdomar ska inkluderas bättre?
http://www.unt.se/start/barn-forsvinner-i-uppsala-lan-3735715.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar