onsdag 27 maj 2015

Dubbelfel

Från ax till limpa
Det finns inga genvägar till hållbar framgång. Ett samhälles framgång i förhållande till andra samhällen beror på dess förmåga att utbilda sig, samarbeta och skapa värde. I botten av framgångspyramiden ligger utbildning. Det är mycket oroande att allt för många av våra barn och unga inte matchas framåt tillräckligt bra i skolsystemet för att därefter klara ett positivt och självförsörjande liv. Särskilt bedrövlig är vår förmåga att matcha fram människor med praktisk läggning och som inte vill utbilda sig i allt för länge i ämnen som t ex matematik, samhällskunskap och svenska. Men med fokus på praktisk inlärning, inklusive lärlingspraktik, är jag säker på att dagens dåliga skolresultat för oroande många kraftigt kan förbättras. Våra barn och unga är axen som ska hjälpas att nå hög kvalitet i sin utbildning för att vårt välstånd ska försvaras och utvecklas.
http://www.svd.se/skolor-misslyckas-med-att-behalla-elever/om/sverige

Företagsamheten motarbetas
Under mitt och övriga Alliansens ledarskap utvecklades Uppsala i mycket positiv riktning. Inte minst jobbade jag mycket med att förbättra näringslivsklimatet inom kommunen. Genom Näringslivsgruppen och genom Landsbygdsrådet genomfördes stora förbättringar. Och i den korg av mätningar som beskriver näringslivsklimatet (korgen arbetades fram i samarbete mellan näringsliv, universitet och kommunen) rankades Uppsala bland 34 jämförbara kommuner som nummer 2! Hårt slit ger resultat. Tack till alla företagare, universitetsrepresentanter, landstingsrepresentanter och kommunanställda som bidrog till dessa framgångar. Nu är den positiva trenden bruten under ledning av MP, S och V. Det är riktigt bedrövligt. Det tar lång tid att bygga upp något men tyvärr går det fort att förstöra.

På område efter område försvagas och monteras nu det lokala och nationellt positiva näringslivsklimatet ner. I Uppsala minskas det politiska engagemanget runt näringslivsutveckling, offentlig upphandling sköts tafligt, verksamheter plockas in i kommunal produktion utan att konkurrensutsättas, kommunen engagerar sig i att särskilt pressa på vissa "rättvisemärkningar" och mycket mer negativt. Inte minst misshandeln av de praktiska gymnasieprogrammen vittnar om den konsekventa anti-näringslivslinjen vi nu genomlider. Det enda positiva med detta sönderfall av näringslivspolitiken är att det tydligt visar Uppsalaborna att det är viktigt att tänka efter när man röstar. För att vi ska få fram konkurrenskraftiga limpor i Uppsala behövs både att vi förädlar axet bättre och en mycket bättre näringslivspolitik än nu. Glöm aldrig att det är vårt näringsliv som lägger grunden för den skola, omsorg, vård m.m som vi önskar.

Vi måste mycket bättre stötta våra barn och unga mot självförsörjning. Och vi måste mycket bättre stötta näringslivsutvecklingen i vårt närsamhälle. Nyval!http://www.foretagsklimat.se/rankinghttp://www.foretagsklimat.se/rankinghttp://mobil.unt.se/start/daligt-betyg-for-uppsalas-foretagsklimat-3745315.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar