söndag 1 mars 2015

Mot regelbunden social oro

Arbetslinjen bruten
Sverige går med stormsteg mot permanent social oro. Vänsterledningen på riksnivå, som inte fått mandat att driva vänsterpolitik av folket, försöker nu höja redan världens högsta skatter och även priset på arbetskraft ska höjas. Eftersom vissa partier i riksdagen kommit överens om hur Sverige ska kunna minoritetsledas i den så kallade Decemberöverenskommelsen kan vänstern MP, S och V genomföra dessa destruktiva skattehöjningar! Det är upprörande att Alliansens partier gick med på en så politiskt dum överenskommelse. Det är att inte respektera demokratin! Det går att hitta andra konstruktioner som bättre reflekterar folkviljan och som tvingar fram förhandlingar som inkluderar alla riksdagens partier. Det är dax att sluta mobba SDs representanter generellt utan mer specifikt peka ut sakområden där respektive parti inte ser att samarbete eller förhandling är intressant. Som t ex inom näringspolitiken där C och V inte kan samarbeta och inte kommer att förhandla.
http://www.dn.se/ekonomi/johan-schuck-regeringen-maste-vaga-oka-utgifterna-men-inte-hoja-skatterna/
http://www.va.se/nyheter/2015/02/27/snabbkoll/

Och i Uppsala håller den tyvärr majoritetsvalda vänstern MP, S och V hög svansföring. Tråkigt för Uppsalaborna att vi ser en kraftig vänstersväng med bl a kommunaliseringar av upphandlade tjänster. Men vi ser också kraftiga försämringar kopplat till att inkludera människor i utanförskap in i vårt gemensamma samhälle.
http://www.va.se/nyheter/2009/05/13/miljardsmall-vantar-kommunerna/

De mycket viktiga välfärdsjobben monteras bort och fältarbetande socialsekreterare avvecklas från områden med barn och unga med särskilt behov av möten med "svenska" vuxna som de i bästa fall kan lita på. I ett rasande tempo spricker den sociala hållbarheten i Uppsala och Sverige och då väljer MP och S att montera ner insatser som kan motarbeta den negativa utvecklingen.

Och S och MP pekar finger på Alliansen och säger att ekonomin vanskötts och därför krävs de indragningar de nu genomför. Till att börja med är inget parti ensamt om att hantera kommunens ekonomi! Hade C varit ensamma vid makten hade vi för fyra år sedan ställt om de delar av kommunens skolverksamhet som blöder. Och vi hade snabbare drivit igenom nödvändiga förändringar inom hälsa och omsorg. Den negativa Nettokostnadsutvecklingen bröts. Vi tog också många engångskostnader för att kostnadsanpassa och för att matcha engångsintäkter. Bara inom Gatu- och samhällsmiljönämnden tog vi över 100 miljoner i nedskrivningar av orimliga värderingar i kommunens balansräkning.

MP och S försöker sprida rökmoln för att dölja idiotiska politiska prioriteringar! Det kostar mycket att inte upphandla omsorgs och vårdtjänster! Det kostar mycket att låsa fast sig vid spårvagn som metod för effektiv kollektivtrafik i centrala Uppsala. Det kostar mycket att höja redan höga naturskydd o s v. Bedrövligt att dom tar bort t ex fältarbetande socialsekreterare och bättre möjligheter in på den reguljära arbetsmarknaden! Gör om, gör rätt! Jag får nog förhandla med mannen på bilden. Det är väl det han företräder som bestämmer idag....

http://www.va.se/nyheter/2009/05/13/miljardsmall-vantar-kommunerna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar