måndag 30 mars 2015

Jobbfientliga

Saltsjöbadsavtal 2.0
Sverige har en otidsenlig arbetsmarknad! Den är både feldesignad ur ett tidsperspektiv (informations och tjänsteåldern) och utifrån faktumet att väldigt många flyktingar inte kommer in på arbetsmarknaden. Är det bara fackets, särskilt LOs fel? Nej. Den förra och den nuvarande regeringen har en stor skuld och oförmågan att tänka modernt har ett högt pris både för enskilda människor och samhället i stort. En ny ordning på arbetsmarknaden brådskar! Vem eller vilka läser upp det dödläge som vi har mellan arbetsmarknadens parter? Centerpartiet har i huvudsak de nödvändiga reformförslagen men oviljan att genomföra omfattande tidsanpassningar låter tyvärr vänta på sig.

Vi måste få en betydligt större lönespridning än idag. T ex måste det bli billigare med introduktionsjobb för unga och nysvenskar. Arbetsförmedlingen måste skalas ner till en beställar och kontrollmyndigheter med ett öppet IT system för matchning mellan utbud och efterfrågan på arbete. Dessutom måste det bli en skyldighet för kommuner att tillhandahålla arbetsuppgifter för arbetsdugliga människor som levt på försörjningsstöd längre än 6 månader. Och en matchande skyldighet för människor med försörjningsstöd att utföra de arbetsuppgifterna. Uppgifter som t ex handräckningsstöd åt våra garantipensionärer, skolvärdar, snöröjningsförstärkning, naturområdesrenhållning, läxläsningsstöd, områdesvärdar etc. Uppgifter som gör vårt samhälle bättre men där ersättningar utöver försörjningsstödet och andra bidrag inte är möjliga. Dessa reformer skulle snabbt göra Sverige starkare och inkludera många fler i vårt gemensamma samhällsbygge. Vad väntar vi på? Facken kan väl säga ja till reformerna om pensionsförvaltarna garanterar att de inte längre ger tjänstemannabolagens ledningar högre ersättningar än tio gånger medelinkomsten inom bolaget.
http://www.di.se/artiklar/2015/3/30/debatt-vi-forvantar-oss-mer-av-regeringen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar