torsdag 19 mars 2015

Många hål att fylla

"Vi har råd"
Nästan dagligen får jag höra någon från MP, V eller Fi uttrycka att "Sverige är rikt" så vi har råd med allt. Inte minst att fortsätta att fortsätta att vara världsbäst på flyktingmottagande (som icke angränsande konfliktland), anhöriginvandring och fattigdomsbekämpning inom EU. Men hur bra mår Sverige och svenskarna TROTS att vi är världens högst beskattade folk? Generellt sätt kan jag konstatera att svenskar och alla andra som ges rätt till det svenska välfärdssystemet får väldigt mycket och till ok kvalitet jämfört med de flesta andra länder på vår jord. Om det inte hade varit så i världens högsta skattetrycksland hade skattetrycket varit en stor skandal och helt ohållbart. Och det höga skattetrycket är ur mitt perspektiv ohållbart i en global värld. Så stämmer vänsterns propaganda om att "vi har råd"? Nej! Vi har inte råd med allt och det finns betydande strukturella problem i dagens svenska samhälle. De största utmaningarna ligger fortsatt inom migration & integration, åldrande befolkning och ett på tok för svagt lokalt näringsliv. Men tillåt mig lyfta på några ytterligare utmaningar som visar att Sverige och dess kommuner inte är så rikt som vänstern tror.

Livet är fullt av prioriteringar och vägval
I en miljö med stark tillväxt tvingas vi inte till nedskärningar. Med en svag tillväxt, som nu, blir utmaningarna större. Och när den tillväxt som finns är extremt dopad av sedelpressar som rullar mer än någonsin är riskerna för bakslag enorma. Här följer några ytterligare stora svenska strukturella utmaningar som är symptom på att vi inte är så rika som vissa tror;
- våra garantipensionärer, "fattigpensionärer" (över 200.000 st) lever mycket ekonomiskt utsatt
- våra psykiskt sjuka och grova missbrukare faller sedan många år ofta mellan stolarna och far mycket illa
- våra ensamstående föräldrar har mycket svårt att få sina liv att både praktiskt och ekonomiskt att gå ihop
- den fortsatta urbaniseringen gör att allt fler på landsbygden lever allt mer isolerat och utan framtidstro
- vårt skolsystem klarar inte av att ge våra barn den bästa möjliga utbildningen utifrån barnens förmåga. Och väldigt många av våra barn riskerar livslångt utanförskap då vi inte ställt om arbetsmarknadens regler för att ge fler en chans in i självförsörjning.
- vår infrastruktur i form av järnvägsspår och allmännyttans miljonprogram är i bedrövligt skick. Samtidigt som vi behöver fler bostäder är standarden på många av dem som finns väldigt låg.
- vårt försvar klarar inte av att ge oss ett grundskydd och är kraftigt underfinansierat.
- sjukvården lyckas nästan aldrig klara sig inom givna ekonomiska ramar. "Vi kan ju hjälpa, då ska vi göra det".
Som du ser är det inte "bara" näringslivsutvecklingen, åldrandet och migration/integration som bjuder på svåra utmaningar. Och att höja redan världens högsta skatter är en dum väg framåt!


Värdeskapande
Så vad gör vi? Till att böja med måste vi öka skatteintäkterna utan att höja skatten. Det gör man genom att utveckla Sverige med en "utifrån och in" strategi. Hur blir vi mer konkurrenskraftiga i förhållande till vår omvärld? Hur ökar vi vår tillväxt genom många fler företag som växer och anställer i Sverige? Det är dags för svenska politiker att fokusera på intäktssidan istället för kostnadssidan. Och då menar jag absolut inte högre skatter i världens mest skattetyngda land!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar