söndag 22 mars 2015

Vad har hänt?

Tidevarv komma, tidevarv gå
Under min tid då jag varit politiskt medveten har det i Sverige funnits gott om regeringar och regeringsföreträdare som inte imponerat på mig. Och många gånger har Sverige haft minoritetsregeringar. Aldrig tidigare har jag dock upplevt en så inkompetent, destruktiv och samtidigt, utan en dum Decemberöverenskommelse, svag regering. Hur är det möjligt att göra så mycket fel och så mycket skada för svenskarna på så kort tid? Det är ofattbart eftersom jag utgår ifrån att en regering med kollektivt ansvar lyckas undvika idiotiska ställningstaganden. Det måste väl ändå finnas minst åtta vettiga Socialdemokrater i regeringen som borde kunna nyttja sina vetomöjligheter i grupp? Men då uppstår självklart nya regeringsproblem och de vågar väl inte heller riskera sina fina uppdrag... Sverige har hamnat i en stor demokratisk kris. Riksdagen är dysfunktionell och klarar inte uppdraget att värna och utveckla Sverige positivt för svenskarna! Hur blev det så här? Och hur är det möjligt att inte dagens opposition kraftigt ökar sitt folkliga opinionsstöd när regeringen är så historiskt inkompetent och vilse?
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-mar-partierna-pa-den-installda-valdagen/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ewa-stenberg-vilsen-allians-raddningen-for-regeringen/

Reformer för tidsanpassning
Löfvén och LO lever kvar i en gammal tid som inte längre finns. Varför väljer en stadsminister att ha en så verklighetsfrämmande världsbild? Varför klarar inte t ex LO av att leda utvecklingen mot en arbetsmarknad som är tidsenlig och som kan parera faktumet att vi lämnat industrialismen och mycket snabbare behöver anpassa samhällssystemet till den tid vi nu kommer att leva i under överskådlig tid, informations- och tjänstesamhällets tid? Eller har jag fel? Att kommunal tycks acceptera individuell lönesättning väljer jag att tolka som att dom har en viss insikt om vad som krävs för att försvara det generella välståndet. För försvaret av det generella välståndet är väl särskilt viktigt för LOs medlemmar? Kompetens och prestation är det som ska värderas, inte anställningstid!
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tunna-argument-for-individuella-loner_4428535.svd

Samtidigt önskar jag att bl a LOs ledning, och andra som tycks sitta fast i en gammal verklighetsuppfattning, snart förstår varför det är viktigt att se oss medborgare också som välfärdskunder. Kunder när vi behöver offentligt finansierat stöd eftersom vi betalar världens högsta skatter. Som medborgare har vi skyldigheten att betala skatt. Den skyldigheten ger mig rätten att behandlas som en viktig kund oavsett om jag ska tjänas av en offentlig produktionsverksamhet eller ett företag. Denna ordning är viktig för att pressa på kvalitetsarbetet, se till att vi får maximalt för våra skattepengar och göra politiken mer viktig som framförallt folkets mätbara kvalitetsövervakare. Jag delar GPs förvåning över att det finns borgerliga partier som inte tveklöst står upp för denna självklarhet.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2663558-hellre-kund-an-undersate

Paradigmskiften
Jag har landat i varför inte svensk lagstiftning och offentliga verksamheter ställs om för att vi bättre ska kunna försöka att bevara vårt generella välstånd. Det är som alltid en fråga om kompetens och erfarenhet. Hur många av våra ledande folkvalda tror du har en omfattande eller ringa kunskap och erfarenhet av  grunderna i informationssamhället? Hur många av våra ledande folkvalda tror du har en omfattande eller ringa kunskap och erfarenhet av vad en konkurrensutsatt tjänsteverksamhet innebär? USA har bl a kapitaltillgång, invånarrörlighet, en entreprenöriell kultur och arbetsrättsregler som betydligt bättre än inom EU kan reformera samhället till vår nya tidsålder. För att förstå hur vilse vi är inom EU, inklusive i Sverige, bifogar jag en artikel om hur den nya ekonomins Mecca, Silicon Valley, och dess entreprenörer sågar den amerikanska regeringens oförmåga att t ex skapa de spelregler som behövs även i vår nya tidsålder. Personligen känner jag inte alls för att engagera mig i rikspolitiken eller inom EU. Min slutsats är att vi bara kan utveckla våra samhällen positivt genom att i våra kommuner driva nödvändiga och möjliga förändringar. Förändringar som utnyttjar nya möjligheter och som ställer om det lokala samhället trots alla hinder från utomstående. I denna välfärdskamp är civil olydnad ett legitimt verktyg. Hur ska den som inte ser verkligheten kunna leda oss rätt? Om du är vilse i djungeln, väljer du att lägga ditt öde i händerna på en lokal person med lokalkännedom eller på den som suttit centralt och skrivit instruktioner och gjort en karta?
http://www.washingtonpost.com/news/on-small-business/wp/2015/03/20/why-washington-drives-innovators-and-entrepreneurs-nuts/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar