söndag 15 mars 2015

Polarisering

Breda lösningar
Sverige har stora strukturella utmaningar som kräver reformer. Polariseringen inom svensk rikspolitik är inte positiv. I takt med att vi får allt svårare att klara internationell konkurrens, har för få lokala företag som växer här, en åldrande befolkning, fortsatt urbanisering, en hotfull granne i öst samt stora flyktingströmmar och anhöriginvandrade som vi inte lyckas inkludera och integrera i tillräcklig självförsörjning så behövs mindre polarisering. Om vi inte kan hitta majoritetslösningar för att försvara vårt generella välstånd går vi mot ett helt nytt samhälle fyllt med sociala konflikter mellan många olika grupper. Varför blir det såhär? Och som du ser är V och MP väldigt naiva. Och tyvärr verkar även S hamna bland de naiva.
http://www.dn.se/debatt/ideologisk-splittring-minskar-politikens-forandringskraft/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar