onsdag 11 mars 2015

Fokus och pronomen

Verksamhetsutveckling
Det finns människor som både har krävande operativa jobb och därutöver sitter med i många styrelser för verksamheter med omfattande verksamheter. Dom måste vara fantastiska personer som på ett kvalitativt sätt klarar sina uppdrag.... Med tanke på de höga arvoden de oftast får borde de få lägga många timmar per uppdrag. Det säkerställer väl ägaren.....
http://www.styrelseakademien.se/getfile.ashx?cid=20966&cc=3&refid=16

Inom politiken finns också personer som engagerar sig i många olika sammanhang som jag har väldigt svårt att se värdet av kopplat till huvuduppdraget. Inte kan det väl vara så att huvuduppdraget att t ex bidra till en positiv utveckling av en kommun har underordnad betydelse? Det kan väl inte vara så att jaget och egenintresset av t ex arvoden är det viktigaste? I vart fall inte inom politiken för där är väl hela idén att man kämpar för en positiv samhällsutveckling, d v s en positiv utveckling för många. Och personligen anser jag det viktigt att vara fokuserad på huvuduppdraget. Om huvuduppdraget är en positiv utveckling för Uppsala ska uppdragen mycket tydligt kunna härledas till Uppsalanytta.

Jaget
Hur används pronomen inom politiken? Allt mer hör jag ledande företrädare säga "jag tycker" och "jag anser". Det är bra om det avser sakfrågor där frågeställaren just vill veta vad du tycker MEN de allra flesta politiska ledare företräder inte sig själva. Ja, vi är alla enskilt valda som politiska ledare MEN i huvudsak företräder vi en grupps ställningstagande. Då är det klokt att i huvudsak använda pronomet vi när man talar om vad man tycker. För "man" är i huvudsak många fler än "jag". Varför tror du det blivit så här?
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Jaget%20och%20maskerna%20%3A%20en%20studie%20i%20vardagslivets%20dramatik&pn=1&na=9789113025223&ps=10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar