torsdag 26 mars 2015

Tröttsamt

Drivkrafter
Inom näringslivet är drivkrafterna att både förverkliga idéer och att tjäna bra med pengar på idéutvecklingen. Inom politiken syftar idéerna till att leda mot ett blomstrande samhällssystem utifrån olika politiska grundinställningar till människors beteenden, förmågor, egna ansvar osv. I Uppsala och Sverige brukar idéverkstadens ramar uttryckas som att man ska utveckla samhället ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Men politiken har ett väldigt begränsat utrymme utan ett väl utvecklat och framgångsrikt näringsliv. Och det inkluderar en ständig förnyelse av näringslivet.
http://www.hrinfo.se/inre_drivkrafter_och_motivation_12008.asp
http://news.spegeln.se/leader/vinst-viktig-drivkraft-for-att-fa-bra-valfard/


Välståndets grundpelare är företagsamheten! Tyvärr förstår väldigt många människor inte detta enkla och självklara samband. Därför kan företagarfientliga krafter få makten i en kommun och i ett land som Sverige. Vissa tror att politiker och de offentliga institutionerna kan skapa basen för välståndet. Så är det inte! Och i vårt nya globala informations och tjänstesamhälle blir en klok näringslivspolitik viktigare än någonsin. Men tyvärr vinner man inte val på att ha den bästa lokala näringslivspolitiken. Den politik som skapar förutsättningar för t ex skola, omsorg och vård. Allt för ofta vinner man val genom att ge löften som sedan kan kompromissas bort och genom att ge löften inom områdena skola, omsorg och vård. Inget fel på att skola, omsorg och vård är väldigt viktigt MEN det är klokt att hålla tungan rätt i munnen och försöka förstå vad som är hönan och vad som är ägget i välståndsbygget. Och det är klokt att rösta på partier som genuint förstår företagsamhetens avgörande betydelse för välståndsbygge. Vänsterpartierna är inte sådana partier!
http://www.gottsundaskolan.uppsala.se/vardegrund.html
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=36&article=V2288


Opposition
En god vän med stor politisk erfarenhet har många gånger uttryckt hur vansinnigt tråkigt det är att vara i opposition jämfört med att vara vid makten. Jag håller med honom. Under förmiddagen var jag på ett "seminarium" om delar av kommunens näringslivsutveckling. Det värsta med oppositionspolitiken är att behöva se hur tidigare bra arbete monteras ner eller t o m avvecklas och ersätts med något nytt bara för att det ska vara så i den politiska världen. Att göra så inom näringslivspolitiken är olyckligt. Men jag förstår att det blir så eftersom många saknar tillräcklig näringslivserfarenhet för att göra kloka metodval för att uppnå positiva effekter. Det är ju tyvärr vänstern som styr Uppsala idag.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_opposition


För att du som är företagare ska få en viss känsla av vad det innebär att vara i opposition försöker jag beskriva en liknande situation. Tänk dig att du säljer ditt företag (glömmer de pengar du fått) där du varit med och byggt upp grundidéerna och anställt de 36 medarbetarna. Du sålde till ett kinesiskt bolag men du blev tvungen att lojalt jobba vidare under tre år för att få 75% av köpeskillingen. Det kinesiska ledarskapet kommer in. Du ser hur personalen behandlas helt annorlunda och utifrån helt andra glasögon. Du ser hur kundkontakterna hanteras enligt ditt perspektiv fel. Och du ser hur produkt/tjänsteutvecklingen går i helt fel riktning. Och trots att du försöker få den nya ägare att göra saker bättre så får du inget gehör. Och eftersom dina 75% är kopplade till företagets utveckling under treårsperioden förlorar dina sålda % snabbt i värde. Inom kommunpolitiken är 75% perspektivet att jag också är skattebetalare och Uppsalaälskare. Kan du känna min frustration?


På mötet togs det upp att rikspolitikerna måste bli klokare. Det är att hoppas på för mycket. Jag köper inte att ansvaret för att strategiskt jobba med lokal näringslivsutveckling ligger på riksdagens bord. Både det strategiska och taktiska arbetet för att försvara och utveckla Uppsalas välstånd ligger i Uppsala och ingen annan stans! Om man inte tänker så och arbetar utifrån det så uppnår ett lokalsamhälle inte en bråkdel av sin positiva möjlighet. Nyval! Även i Uppsala!
http://granskning.eu/post/97562663132/nyval-i-sverige-2015


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar