onsdag 25 mars 2015

Välkomen till verkligheten....

I betraktarens ögon
Vi har över sju miljarder mänskliga verkligheter på jorden. Varje människa bildar sin egen uppfattning om verkligheten. Och verkligheten är den närmaste som berör mest och den långt ifrån som berör minst. Så fungerar vi människor.

Häromdagen läste jag en dålig artikel med rubriken "välkommen till verkligheten". Den handlade om att Uppsalaborna, och övriga i Sverige, nu fått verkligheten i sin verklighet då de fattiga EU migranterna snart finns överallt i våra stadsrum. Men det är ur mitt perspektiv en felaktig analys. Oavsett vad vissa tycker och vill så är vår värld uppdelad i olika samhällen som byggts upp på olika sätt. Det har lokalbefolkningen skapat eller gett utrymme för. Och varje plats har utformat olika sociala välfärdssystem. Det är bl a därför som EU samarbetet i huvudsak inte inkluderar enskildas rätt att utnyttja valfria sociala system inom unionen.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=85

Den mänskliga verkligheten är väldigt komplex. Som sagt, upplever våra sju miljarder människor på jorden olika verkligheter. De verkligheterna är nära eller avlägsna och de påverkas starkt av i vilken kulturell kontext vi föds, hur välutbildade vi är, hur benägna vi är att gräva efter fakta, hur vi mår etc. Och precis som vi individuellt har mycket olika liv så har olika grupper av människor på vår jord väldigt olika livsmiljöer och livschanser. Tänk att det finns människor som tycker att alla borde vara och ha det lika. För mig är det en hemsk tanke.

Uppsalas verklighet är inte att invånarna tigger på gatorna för att få ett bättre liv. I Uppsala tar vi sedan många år hand om våra svaga och erbjuder alla möjliga former av stöd till dem. Däremot gör vi inte det för alla EUs invånare. För om vi skulle göra det skulle det system som vi byggt upp i vårt lokalsamhälle (Sverige och dess delar) kollapsa. Tiggarna i Sverige är inte en del av den svenska verkligheten för våra invånare men ett tydligt exempel på hur vissa EU länders verkligheter starkt skiljer sig från vår. Vi lyckades bygga upp ett lokalsamhälle som genom flit och relativt lite korruption klarade av att ge våra svagaste en dräglig tillvaro. Den verklighet som tiggarna representerar är framförallt Rumäniens verklighet. EU-samarbetet exkluderar rättigheten för enskilda medborgare att fritt ta sig till de länder med mest generösa sociala skyddsnät. Är det viktigt att försvara den överenskommelsen? Är det inte så att om vi inte klarar att upprätthålla EU överenskommelserna så kommer vi att se en utveckling där de sämsta sociala trygghetssystemen blir norm inom hela unionen, vill vi det?
http://www.dn.se/stories/stories-sthlm/dn-granskar-tiggeriet-i-stockholm/
http://www.dn.se/sthlm/livsvalen-tiggeri-eller-prostitution/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar