måndag 2 mars 2015

Åldersdiskriminering

Är kompetens och erfarenhet viktigast?
Är den tid vi lever i ytligare än tidigare? Kanske. I vart fall innebär det globala informationssamhället ett helt nytt förhållningssätt än tidigare om man vill hänga med. Och pressen på oss som enskilda individer är sannolikt högre än någonsin tidigare. Trots dessa förändringar är världens mest framgångsrika och till synes ärliga förmögenhetsskapare en senior man som heter Warren Buffet. I Asien som tar över rollen som världens mäktigaste kontinent värderas kunskaper och erfarenheter mycket högt. I västvärlden finns en ungdomskult som är intressant men hur kommer den att kunna hävda sig mot kulturer som högt uppskattar erfarenhet? Intressant att självaste Madonna uttrycker missnöje med ungdomskulten i väst. Kommer den att ändras så att erfarenhet även blir mycket värdefullt även i vår del av världen? Den som lever får se. Helt klart är att min erfarenhet är att drivkraft inte är starkt kopplat till ålder utan till individuella egenskaper. Jag har träffat mängder av unga och äldre utan starka drivkrafter. Men jag har också träffat mängder av unga och äldre som haft otroliga drivkrafter och höga ambitioner. Som alltid handlar det om individer. Bono tycks vara en av alla drivna äldre som fortfarande har höga ambitioner.
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/madonna-aldersfascism-ar-som-rasism/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar