fredag 20 mars 2015

Propaganda

Verklighetsuppfattning och sälj
Vem bestämmer vad vi tycker? Du själv? Hade dina föräldrar, syskon och andra nära en påverkan på din världsuppfattning? Tror du att du får olika världsuppfattningar om du växer upp i Sverige eller Sudan? Påverkas du av medias rubriker och ingresser även om artikelinnehållet säger något annat? Tror du annonsörer betalar miljarder för reklam om de inte är övertygade om att det fungerar för att styra våra beteenden? Tror du alla miljarder som satsas på politikerstöd i USA satsas utan att det påverkar vad politikerna ska tycka och göra? Det finns gott om saker som påverkar vår världsuppfattning. Inte minst det egna biologiska psyket. Och särskilt mycket påverkas vi av vår uppväxt, vår kunskapsinhämtning och våra egna praktiska erfarenheter. Om man förstår detta krävs nu ett mycket tydligare svenskt integrationsarbete. Vi kan inte utgå ifrån att människor med helt annorlunda bakgrunder än dem som fötts i Sverige av sig själva ska förstå på vilka basvärderingar det svenska samhället är uppbyggt. Vi måste 1) tydligt och ordentligt inkludera träningen om det i "välkommen hit"-paketet och vi måste 2) tydligt och alltid markera att vi inte accepterar annat här hos oss i det som kallas Sverige. Och i det Sverige får de som blir medlemmar i kommunerna och medborgare i landet en demokratisk rätt att försöka ändra på det svenska tänkandet som i många fall omsatts i olika lagar. Om vi demokratiskt vill ändra oss, då gör vi det. Hur kan detta vara svårt att förstå?
https://youtu.be/B6HFmgg7W00
https://youtu.be/B6HFmgg7W00

Bra eller dålig film?
Ingen av oss människor tycker helt lika som någon annan. Därför tolkas också en film eller en text helt olika beroende av en människas kulturella bakgrund, kompetens och erfarenheter. Så vad är en bra eller dålig film? Det finns generiska svar på den frågan om man lyssnar till och engagerar proffs. Och oavsett om man gör som jag, ett eget snabbt filminlägg, eller en dyr filmproduktion så kommer det att finnas gott om klagomål. Så är min relativt korta film ovan, som producerades av mig själv nyligen, ok för att förmedla budskapet att du och jag har ett gemensamt ansvar för att vårt närsamhälle utvecklas positivt. Och att vår flagga främst är symbolen för några av vårt samhälles viktiga basvärderingar. Och att dessa basvärderingar måste upprätthållas. Lyckades jag med att förmedla det trots att filmen gjordes väldigt fort?

Destination Uppsala, med uppdraget att sälja Uppsala, har köpt en film som syftar till att sälja Uppsala. Är det en bra säljfilm? Det finns en hel del bra med den men det är särskilt två saker som stör mig ordentligt med filmen. Till att börja med talar filmen om "vad definierar en stad" och "Uppsala, en stad".... Uppsala är en kommun som är mycket större än centralorten Uppsala. Det är en del av charmen och styrkan och av drygt 200.000 invånare bor ca 50.000 Uppsalabor utanför centralorten! Inte ok positionering! Dessutom är filmen över 5 minuter lång. Vad säger experterna om det? Ger dagens människor 5 hela minuter till något som ska sälja en destination till dem? Kanske, om det är slutfasen i en destinationsvalsprocess. Jag tror en Max 3 minuters intresseväckarfilm med mycket tydligare mottagarmålgrupp hade gett väldigt mycket bättre värde för pengarna. Vad tror du?
https://m.youtube.com/watch?v=gYFZnVikqog
https://youtu.be/B6HFmgg7W00https://youtu.be/B6HFmgg7W00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar