onsdag 23 december 2015

Friast i världen

Friheten är hotad
Sverige, och övriga nordiska länder, erbjuder sitt folk mest individuell frihet i världen. Oavsett social bakgrund. Sug på den en stund! Personligen tycker jag det är fantastiskt att vara en del av ett unikt samhälle som ger sina invånare den likvärdiga friheten. Alla får gå i förskola och skola som ska leverera jämlik undervisning. Främst föräldrar och barnet själv avgör hur väl skoltiden används. Även högre studier är förmånligt tillgängliga för alla som klarar baskraven. Alla får fritt röra sig i landets delar och respektfullt njuta av allemansrätten. Alla erbjuds inom ramen för samhällskontraktet (skatten) i princip fri sjukvård och fri tillgång till medicin. Om vi "trampar ner genom isen" får vi, om det krävs, försörjningsstöd och andra bidrag för att få en chans till ett ok liv och en väg upp från botten. Den offentliga sektorn bidrog kraftigt till att göra kvinnor mer självständiga. Detta utvecklade frihetssystem har tagit hundratals år att bygga upp. Det förutsätter att de allra flesta som kan arbeta också gör det. Den här totala frihetskontraktet förutsätter ett starkt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Det förutsätter att de som sliter hårt accepterar samhällskontraktet. Visst finns enligt mig många fel i dagens olika system. Fel som behöver korrigeras men oavsett det brister dessa generösa frihetssystem om andelen bidragsberoende kraftigt ökar. Är vi svenska extrema? Ja, det är vi. Många tror inte bara att det är just vi svenskar som har störst ansvar för att rädda jordens befolkning och vår planet, utan också att leda den humanistiska frihetskampen. Jag har skrivit om denna extrema samhällsmodell tidigare och förklarat att den enormt skiljer sig från den kultur som flertalet folkvandringsinvandrade kommer ifrån. Det är viktigt att förstå! Läs gärna bifogad artikel som tar upp hur extrema vi är.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2935384-abramowicz-integration-innebar-mer-an-ett-jobb

Stödet måste fungera
Det är viktigt att förstå att det svenska generella frihetskontraktet är hotat om alla våra skatter inte klarar av att ge medborgarna bra skola, bra sjukvård, bra omsorg, bra trygghet osv. Integrationen måste kraftigt visa sig förbättrad innan vi kan fortsätta att per capita försöka hjälpa flest folkvandrare i Sverige. Igår hade jag en träff med fem folkvandrare. Två med sannolik krigsflyktingbakgrund och tre som söker drägligare liv. Samtliga var tydliga med att de är mycket besvikna över att de inte får en chans att på något sätt göra rätt för sig. De beskrev också hur destruktiva deras dagar är. Inga aktiviteter, långa och osäkra handläggningstider från Migrationsverket, stora problem för barnen i skolan (efter lååång tids väntan) osv. 80% av migrations- och integrationsresurserna måste nu fokuseras på att få till bättre integration. Misslyckas vi kommer frihetskänslan för många svenskar försvinna. Tryggheten kommer kraftigt försämras, medelklassen och socialt utsatta får allt sämre utbildning, omsorg och sjukvård. Rika och personer med attraktiva kunskaper och erfarenheter klarar sig alltid.
http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.2935388-murguz-pressat-lage-kraver-mer-an-pengar

Gör vad du kan
Roger Akelius är en tidigare IBM kollega som det gick många intressanta berättelser om. Han var och är en särskilt stark personlighet som ger avtryck bland dem han träffar. Bifogad artikel ger en bra känsla för hur han är. Jag delar helt hans inställning vad avser gåvor. Utöver alla skatter vi betalar, som på många sätt stöttar utsatta människor, väljer jag att på många sätt stötta svaga människor mer. Flera egna fadderbarn, stöd till föräldralösas skola, återkommande samtal med socialt utsatta och coachning mot en bättre framtid är några exempel. Akelius sägs ge mycket av sin förmögenhet till smart välgörenhet. Bra om det stämmer. Jag gillar att "IBM-andan" kommer till uttryck i kommentaren "Jag är snart 71 år och har i princip alltid arbetat, som en ren njutning. Jag kan inte köpa en plats i himmeln, jag räknar med att själv bli återanvänd som potatis eller ogräs. Jag skulle dessförinnan få skavsår i kistan om pengarna inte används effektivt." När fler kommer ur fattigdom är det bra för dem, men även för oss andra. Gör vad du kan för att bidra till mer rättvisa och fattigdomsbekämpning. 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2936608-har-ar-goteborgs-18-miljardarer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar