tisdag 22 december 2015

Utan referensramar

Huvudsak och bisak
De gånger jag träffade den store svenske industrimannen Curt Nicolin talade han alltid om konkurrensfördelar och att det är viktigt att fokusera på huvudsaker, inte på bisaker. Oerfarna människor utan ett stort bibliotek av egna upplevda livsreferenser är naturligt naiva och väljer ofta att fokusera på bisaker. Trots sin storhet som industriman var även Nicolin oerfaren en gång i tiden. Samtidigt tror jag han redan tidigt var mindre naiv än många andra jämnåriga. En konsekvens av oerfarenhet är att många lockas av enkla budskap och gärna upplevt revolutionära budskap. Därför attraheras tyvärr många yngre av SD, Fi, V och MP. Samtliga är på sina sätt extrema bisakspartier. Samtliga fokuserar på nischfrågor som är viktiga men de har inte förstått vilka huvusakerna är. Oavsett vilka förbättringar man eftersträvar så är tillväxt, jämlikhet och konkurrens politiska huvudsaker.

Feminister finns inom alla partier. Jämlikhet är en politisk huvudsak. Hur relevant är dock femenistfundamentalisternas kamp? Inte alls i Sverige. Självklart ska politiken, så som Centerpartiet gör, driva en linje som säkrar att inget kön missgynnas i förhållande till det andra. Ingen samhällsgrupp ska gynnas eller missgynnas före andra medborgare. Kunskaper, erfarenheter och drivkraft ska avgöra ersättningsnivåer och karriärchanser, inget annat. De offentliga systemen får inte uppmuntra ojämlikhet. Kvinnor måste själva använda sin makt i ett förhållande till att säkra en jämlik fördelning av hushållssysslor. Ingen lagstiftare i världen kan lösa den vanligt förekommande obalans som finns vad avser ansvar för barn, städning, strykning, matlagning, festfixande m.m. i våra hem. Den jämställdhetskampen måste bestämt föras ansikte mot ansikte.

Många livsoerfarna attraheras av feministiska fundamentalister som med bisakspolitik vilseleder naiva. I dagens Sverige är en feministisk huvudsak att entydigt stå upp för vår jämställda värdegrund i förhållande till många invandrades mycket patriarkaliska bakgrund. Den kulturella värdegrundskampen, mäns oacceptabla våld mot kvinnor och meritokrati är huvudsaker inom jämlikhetsarbetet i Sverige. Men står vänstern (MP, Fi och V) upp för alla förtrycka invandrarkvinnor? Nej! Står vänstern upp för meritokrati? Nej! Bara att det antyds att den store teaterdirektören Linus Tunströms efterträdare borde vara en kvinna visar på bristande respekt för meritokratins utvecklingskraft. Professionellt implementerad meritokrati kommer sannolikt leda mot ett kommande matriarkat (att samhällets ledare är kvinnor). Eftersom jag tror på meritokrati så får det gärna bli så för mig. Den som saknar referensramar är inte så meriterad. Därför väljer ofta oerfarna människor att rösta på bisakspartier. Den viktigaste huvudsaksutmaningen är att säkra Grön Tillväxt! Som en händelse så heter Centerpartiet Uppsalas budgetförslag just Grön tillväxt : ). Med grön tillväxt kan vi förbättra inom alla områden.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Meritokrati
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Feminism
http://www.expressen.se/ledare/hor-vreden-fran-varldens-kvinnor/
http://www.unt.se/kultur-noje/vem-tar-over-efter-tunstrom-4035038.aspx
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar