onsdag 9 december 2015

Sänkt standard

Nyligen efterlyste jag partiernas önskesamhälle 2030. Gärna beskriven i en kort film. "Önskesamhälle" är viktigt att beskriva tydligt för att vi väljare ska förstå vad ett partis representanter kämpar för varje dag. Precis som med bra företags eller föreningsmål ska samhällsutvecklingsmål vara tydliga och mätbara. När man har tydliga framtidsmål kan man också stresstesta nuläget mot målen. Man kan då sakligt argumentera för och emot olika ställningstaganden i dagens politik i förhållande till önskeläget. Då blir politiken mer intressant och dessutom borde mediabevakningen kunna bli skarpare.

Migrations och integrationsfrågorna kommer sannolikt vara högst upp på Sveriges politiska dagordning under många år framöver. Det är bra eftersom det också är det som engagerar invånarna mest. Är då regeringens kraftigt ändrade politik i migrationsfrågor rätt väg framåt? Att stänga broar är sannolikt mycket dumt när behovet snarare är fler broar mellan oss människor. Samtidigt är inte den folkvandringssituation vi har hållbar om man 2030 vill att Sverige ska ha ökat BNP per invånare, höjt snittresultaten i skolan, ha färre andel av befolkningen i behov av försörjningsstöd, säkra en liknande boendestandard som idag för medellösa osv. Partierna måste vara tydliga med vad de vill. Om man till exempel vill att gränserna ska vara helt öppna, vad menar man då med att standardrättigheterna för asylsökande måste sänkas? Hur mycket sämre ska de få det än de som har det sämst i övriga samhället? Och hur länge? Är det först när en person blir medborgare som de också kan få fullt försörjningsstöd, bostadsbidrag mm? Är 50% lägre stödnivå bra? Visst behöver våra otidsenliga system förändras men var är fler skarpa förslag som jag kan ställa emot önskade framtidsbilder? Varje nytt förslag måste också ställas mot hur det PRAKTISKT ska administreras. Jag har till exempel problem att förstå hur administrationen ska minska med en del av de nya förslag som presenterats. Vi vill väl fortfarande upprätthålla någon form av likabehandling, eller? Och vilken typ av samhälle har vi 2030 om människor som kommer till Sverige, utan självförsörjning, får typ 50% lägre än övrigas lägsta nivå tills dom blir självförsörjande? Hur blir det med barnperspektiven då? Volym har alltid betydelse! Och väldigt många av de som folkvandrar till Sverige ansöker om asyl. Många får avslag på sin ansökan, dvs de saknade tillräckliga skäl att få stanna kopplade till asylrätten. Många som fått avslag väljer ändå att stanna i allt större svenska parallellsamhällen. Det är viktigt att ta våra migrations- och integrationsutmaningar på största allvar! Vilket samhälle vill du leva i år 2030?
http://m.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2921859-joakim-ruist-bara-borjan-av-framtidens-migration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar