söndag 6 december 2015

Extremister

Vad är det som händer? Hur mycket vissa personer än försöker intala oss att det är generellt goda tider är det knappast en bra nulägesbeskrivning. Det mest negativa i västvärlden är sannolikt att de politiska systemen och dess företrädare mer och mer måste anses ha tappat greppet och sin förmåga att rimligt bra företräda sina invånare. Och, som jag länge skrivit om, har världen sedan finanskrisen 2008 kraftigt dopats med billiga pengar för att hindra den kollaps i världens ekonomiska system som var mycket nära i sviterna efter Leman Brothers konkurs. Billiga pengar som gjort vad? I Sverige mest pressat upp fastighetspriser och aktiekurser till nivåer som är farliga i förhållande till realekonomiska perspektiv. De "gamla" partierna och broilerpolitikerna har misslyckats att vårda sitt demokratiska uppdrag. Kan man tolka extremisternas framfart i västvärlden på något annat sätt? Extremisternas framfart är inte på låtsas och i takt med att de lyckas ta makten följer också mörker och elände. Ja, ja.... Det är väl som vanligt att nya generationer gör om tidigare generationers misstag.   Extremistpartier kännetecknas bland annat av att de förespråkar enkla lösningar på komplexa utmaningar. Varför har det gått såhär? Att många av dagens västpolitiker är broilerpolitiker tror jag är ett av skälen till varför det gått så snett och glappet mellan väljarna och de politiska företrädarna kraftigt ökat.

EU är i ordentligt krisläge. Bland annat folkvandringar, glödheta sedelpressar, hög arbetslöshet, en åldrande befolkning, svårigheten att beskatta affärsverksamhet genom Internet och ytterligare centraliseringsambitioner pressar det Europeiska samarbetet hårt. Folket i framförallt Storbritannien och Danmark är tydliga med att dom inte accepterar att mer makt flyttas till EU-byråkrater och politiker långt ifrån människors verkligheter. Och extremister vinner mer och mer folkligt stöd runt om i den västerländska myllan. Kan det vara för att många västerlänningar inte känner av några förbättringar och att dom känner stor oro för den utveckling vi har?

USAs, Frankrikes och Finlands presidentämbeten är de mäktigaste inom västvärlden. Dessa tre ämbeten ger den person som har rollen mycket stor personlig makt. Självklart är makten oändligt mycket större för USAs president än Finlands motsvarande ledare. I USA finns en risk för att extremisten Donald Trump kan bli president. Om det blir verklighet har vi verkligen hamnat i ett mycket explosivt läge i världen. I Frankrike tror allt fler att Marine Le Pen kan bli nästa president. Även hon är extremist och om hon får makten faller sannolikt EU som ett korthus. Och du vet väl att polackerna valt att gå den extrema vägen. Det ungerska politiska ledarskapet kan du också läsa på om.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Marine_Le_Pen
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article21888892.ab

I Uppsala behövs nu ledare som kan leda och som kan städa upp i kommunens sargade ekonomi. Ledare som också kan förstärka det lokala näringslivets möjligheter. Möjligheter som skapar grunden för en generellt hög välfärd. Jag kan bara hoppas att Uppsalaborna gör hemläxan och på allvar synar partiernas lokala politiska program, budgetar och profilerna på dess politiska företrädare. Det har stor praktisk betydelse för Uppsalas utveckling. Det är oklokt att reflexmässigt rösta lika i kommunval och riksval. Lokalt finns lokala utvecklingsprogram och lokala politiker.

Självklart har politikernas kunskaper och erfarenheter stor betydelse för om ledarskapet blir bra eller dåligt. I Uppsala är det också viktigt att veta att väldigt många av de ledande tjänstemännen inte bor och betalar skatt i kommunen. Det gör behovet av kompetenta och erfarna politiska ledare ännu större. De ledande politikerna måste klara av att utifrån kunskap och erfarenhet styra, leda och kritiskt följa upp tjänstemännens arbete. Tyvärr kommer sannolikt Uppsala kommuns ekonomi kraftigt försvagas framöver och då kommer självklart ett stålbad runt hörnet. Att höja extremt höga skatter stärker inte den totala ekonomin. Tvärt om. Det finns inga "gratisluncher". Det är bara vänstermänniskor och andra naivister som tror det. En majoritet av svenska folket insåg det och röstade därför inte fram vänsterstyre över landet. Ändå är det vänsterkrafter som försöker leda nationen. Tyvärr röstade en majoritet av Uppsalaborna på vänstern. En vänster som inte förstår ekonomi och att god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att ha frihet och möjlighet att tillhandahålla bra utbildning, omsorg och vård till invånarna. Det finns hopp men du måste hjälpa till att få fler människor att rösta klokare! Och i Uppsala kommer nästa ledning för kommunen, oavsett politisk färg, sannolikt få skära kraftigt i verksamheterna. Även det otacksamma arbetet, som borde göras nu, kan göras mer eller mindre klokt. Trist att inte nyval är möjligt i våra kommuner.
https://m.youtube.com/watch?v=FvZxpmSqkdM

2 kommentarer:

  1. http://www.unt.se/uppland/uppsala/de-laser-in-sig-i-24-timmar-4012328.aspx

    Kan inte sossarna göra såhär jämt? För frågor som gäller oss vanliga Uppsalabor också...

    SvaraRadera
  2. Ja, men då får dom väl låsa in alla ledande tjänstemän hela tiden. Det är viktigt att vi inte börjar särbehandla människor i vårt samhälle. Alla medellösa och människor i behov av hjälp måste få en jämlik chans till stöd. Om vi ruckar på den grundprincipen simmar vi i farligt vatten.

    Vad avser kommunens möjlighet att bättre klara av att stötta asylsökande och ensamkommande så är det sannolikt mest plakatpolitik att kommunens direktörer låser in sig under 24 timmar. De som framförallt borde låsa in sig i så fall är relevanta tjänstemän inom statens olika verksamheter och kommunala tjänstemän. Till exempel människor från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Boverket.....

    SvaraRadera