lördag 5 december 2015

Försörjningskvoten

Vilka betalar för alla rättigheter i vårt samhällssystem? Skattebetalarna! Gårdagens och dagens skattebetalare. Den som aldrig betalat skatt, eller enbart betalat väldigt lite skatt, har aldrig bidragit till allt som skatt finansierar. Tyvärr används massiva skattepengar åt annat än skola, omsorg, vård och infrastruktur. Men de politiskt naiva och vilsna tycker nog att allt onödigt kan klassas som "omsorg". Du och jag tillhör bland de högst beskattade folket i världen! Efter årsskiftet får till exempel de som sliter hårt och som måste betala statlig skatt en sådan på 60% av den sist intjänade kronan! Men inte nog med det, efter kommunal, landstings och statlig inkomstskatt ska du också betala moms och skatt på andra tillgångstransaktioner. Jag kan försäkra vänstermänniskor om att så kallade höginkomsttagare betalar väldigt mycket mer skattepengar än andra som är självförsörjande. Om du betalar statlig skatt och går ut och shoppar något med 25% moms har med andra ord det offentliga tagit 85% av din sist intjänade krona! Det är sjukt!

Det är de som jobbar, eller som under många år jobbat och nu är pensionärer, som bär upp det generella välfärdssamhället. Andelen av dem som är självförsörjande i förhållande till alla som finansieras av de som jobbar kallas försörjningskvoten. Allt färre får i Sverige bära upp allt fler i det samhällssystem vi idag har. Det är självklart ohållbart. Fler av den totala befolkningen måste jobba och uppnå självförsörjning. Trots dåliga generella matematikkunskaper i Sverige och trots vänsterns dröm om att kunna ta allt från de få rika så fattar de flesta att den svenska försörjningskvoten utvecklas ohållbart! Samhällssystemet måste i grunden förändras. Var är alla nödvändiga reformförslag från de stora partierna?
http://www.regeringen.se/contentassets/d10e4672d6b74ae0a7335d1d18cf21b8/forsorjningskvoten-i-olika-delar-av-sverige---scenarier-till-ar-2050
http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2010/November/Sveriges-framtida-utmaning/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Aktuell-befolkningsprognos/Sveriges-framtida-befolkning-20152060/273432/
http://www.scb.se/statistik/AM/AA9999/2003M00/AM78ST0302_06.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar