måndag 7 december 2015

Bekänn färg


Vad vill riksdagspartierna?
Det är hög tid för riksdagspartierna att avkrävas tydliga och kortfattade beskrivningar av vilket samhälle de vill se i Sverige år 2030! Max två A4 i text och gärna beskrivet i en film på max tre minuter. Just nu tycks det en hel del och det pareras kortsiktigt men mycket av det som tycks är inte förenligt med vad man kan uppfatta som i partistämmor uttryckta önskemål om hur framtiden är för svenskarna. Det är rimligt av oss väljare att kräva detta nu. Eftersom vi befinner oss i ett mycket svårt demokratiskt läge, i ett läge där BNP per capita snabbt minskar, där försörjningskvoten utvecklas i oönskad riktning, där integrationspolitiken hittills misslyckats, där svensk skuldbörda redan är oroande hög, där företagsinvesteringarna inte skjuter i höjden trots minusränta och där vi saknar massor av bostäder som folk har råd att bo i på platser där det kan finnas tillgång till utbildning och jobb. Vad vill partierna, uttryckt på max tre minuter? Det alla måste svara på i sin beskrivning på tre minuter är; 

Satsar de på hög volym eller kvalitet?
Hur lever de mest socialt utsatta (generalisering)?
Hur lever medelklassen (generalisering)?
Hur ser levnadsvillkoren ut för en småföretagare som får det att gå runt?
Hur klarar skolan att ge våra barn bästa möjliga utbildning utifrån elevernas individuella förmåga?
Hur fungerar sjukvården?
Hur inkluderas nysvenskar?
Hur har transportsystemet ställts om till helt fossilfritt?
Hur säkerställs en rimlig självförsörjningsgrad av livsmedel?
Hur kan de vara så säkra på att inte svenskarna återigen blir fattiga i stor utsträckning? Det är inte av högre makter givet att vi kan ha det generellt så bra som nu! Det måste förtjänas genom smart och hårt arbete, tillsammans.

Respektlös demokratisk förankring
Ord, ord och ord. Till och med "fina" ord slänger sig vänstern ofta med. Men i verkligheten levererar de lite av det de så gärna talar om. Inom rikspolitiken säger regeringen ständigt att de sträcker ut en hand till delar av oppositionen. Och oppositionen säger att de inte alls sträcker ut en hand utan i bästa fall söker stöd för det S och MP redan kommit överens om..... Hur tror du det fungerar i Uppsala? Även i Uppsala har MP, V och S hög demokratisk svansföring men i praktiken är dom djupt odemokratiska i beredning av ärende efter ärende. Under Alliansens tid vid makten ökade vi antalet medborgardialoger markant och i de sammanhang där jag var ordförande hade vi alltid öppna informationsärenden i nämnden innan de kom tillbaka som beslutsärenden, dvs full transparens. Så jobbar inte Uppsalas majoritet. Vi som är folkets företrädare i opposition får gång efter gång inte vara med i processen innan viktiga frågor blir skarpa beslutsärenden. Så var det när Omsorgen lades ner, så var det när EU-migranter skulle få särskilda rättigheter, så var det när Björkgårdens äldreboende hotades med nedläggning, så var det med Balingsta förskolas nedläggningsärende och så var det i handläggningen av bland annat Kvarngärdesskolans internationella klasser. Vänstern är sig lik, de gillar totalitära centralistiska system och de vet självklart bäst själva....... MP, V och S har i Uppsala verkligen bekänt demokratisk färg. Nyval! 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar