måndag 28 december 2015

Kulturen vinner alltid

Samhällsbygge
Sedan mänsklighetens formationer av samhällen har också olika kulturer vuxit fram och utvecklats. Människans basbehov är desamma men de kulturer som skapats runt om i världen är mycket olika. Många gånger så olika som våra språk för att ta en jämförelse som tydligt beskriver att skillnaderna ofta är stora. Underskatta aldrig kulturella skillnader! Vill man undvika att starka parallellsamhällen växer fram inom till exempel Sverige måste landets ledande politiker ta integrationsutmaningen på större allvar.

Jag och andra ledare som varit med om sammanslagningar av företag vet hur svårt och krävande det är att lyckas med just fusioner av bolag. Varje bolag har utvecklat sin egen kultur. För att lyckas krävs hårt arbete och ett väldigt tydligt ledarskap. Oavsett vilken strategi ett företag har, som dess ledare försöker genomföra, kommer det bara lyckas om ledarskapet också kan ändra en förvärvad kultur som inte samspelar väl med det förvärvande företagets. De största fusionsmisstagen har gjorts när till exempel två nordiska bolag slagits ihop och kulturskillnaderna underskattats. Och om en ny ledare rekryteras in utifrån ett företag, för att genomföra stora och nödvändiga kulturförändringar, kommer motståndet bli hårt. Det är svårt för vuxna människor att ändra beteenden. Inom både IBM och Ericsson fick jag uppleva hur svårt och krävande det är att förändra starka och tidigare framgångsrika kulturer. Både IBM och Ericssons stora kulturella utmaning var att ställa om stora delar av affärslogiken från produktorienterad till tjänsteorienterad.

En stor del av en lednings arbete handlar om att vårda och utveckla den kultur man vill ha. Så måste även ledningen för en kommun och en nation arbeta. Förbättringspotentialen är stor i AB Sverige och AB Uppsala kommun. Det brådskar att välja dugliga förändringsledare. Kultur slår alltid goda ambitioner om man inte klarar att leda tydligt och inkluderande. Naivister, vänstervridna och främlingsfientliga kommer aldrig att lyckas.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Subkultur
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Parallellsamhälle
http://www.cordial.se/2014/05/culture-beats-strategy-every-time/
https://hbr.org/2011/03/culture-trumps-strategy-every

Två exempel på misslyckade organisationskulturer är Uppsala kommun och det svenska skolsystemet. Uppsala kommun lider av en kultur där allt för många tidigare och nuvarande politiker inte ansvarsfullt kan sköta invånarnas pengar. Gång efter gång misslyckas kommunen med att sköta sin ekonomi vilket självklart både drabbar invånarna och medarbetarna när stora kriser kräver sina offer. Uppsalas ekonomi är än en gång i väldigt dålig ordning. Samtidigt öser S och MP ut allt mer begränsade resurser på byggprojekt som ytterligare försämrar kommunens ekonomi. All heder till den nuvarande ekonomichefen, men lyssnar S och MPs kommunalråd på vad han säger?.... Om Uppsalas oförmåga att fostra en fungerande ekonomistyrning fortsätter blir det än en gång väldigt dyrt för oss Uppsalabor! Priset blev väldigt högt under inledningen av 2000-talet! Vissa tycks aldrig lära sig av tidigare misstag. Jag hoppas fler Uppsalabor röstar på ansvarstagande och erfarna politiker i kommunvalet 2018! Det har stor betydelse för invånarnas kommunala service och enskilda ekonomi.

Det svenska skolsystemet är också mycket dysfunktionellt. Gång efter gång kan vi ta del av önskemål  från lärarfack, skolledare, lärare och vissa partier om att åter helt förstatliga skolan. Det är tröttsamt att ta del av denna våta dröm om att skolverksamheten ska bli så mycket bättre om den helt centraliseras till staten. Skolan är redan idag väldigt styrd av staten. I Uppsala representerar skolan nästan hela 50% av kommunens budget. Skolan har länge varit överfinansierad vilket starkt bidragit till kommunens dåliga ekonomi. Oavsett huvudman för enskilda skolor är det fortsatt rektorerna som ska leda den operativa skolverksamheten. Vilket är huvudproblemet inom skolan? Bristande ledarskap! Inget annat. Vet du hur erfarna våra ministrar är som ansvarar för skolverksamheterna? Gustav Fridolin och Aida Hadzialic heter dom. Vet du att vi har både ett Skolverk och en Skolinspektion, med statliga generaldirektörer, som ska säkerställa att våra barn och unga får den likvärdiga och kvalitativa utbildning vi vill ge dem? De tycks odugliga att tillsammans med ansvariga ministrar utföra sina uppdrag. Du ska inte heller tro alla utflyttningskommuner kortsiktigt har ekonomiska problem. Det kommunala utjämningssystemet skjuter pengar från vissa växande kommuner till de allt mindre befolkade kommunerna samt Malmö och Södertälje. Uppsala, mer urusel ekonomi, betalar allt mer till andra kommuner.
http://www.skolverket.se
http://www.skolinspektionen.se
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/gustav-fridolin/

Vad ska man göra? Emigrera, bli välavlönad tjänsteman som SEB-chefen från Uppsala Annika Falkengren eller fortsätta som folkrepresentant och kämpa för en hållbar frihetskultur? Frihetskampen för de som bor här uppe i norr får min energi ett tag till. Vi behöver bli fler som hjälps åt att försvara och stärka den individuella frihetskulturen som tjänar alla, inte bara de välbärgade. Hjälp mig gärna. Tillsammans kan vi skapa fantastiska resultat. Vad väntar du på?
http://www.dn.se/ekonomi/sebs-annika-falkengren-klattrar-mot-toppen-av-lonelistorna/ http://www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/aida-hadzialic/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar