söndag 20 december 2015

Frihetsparti i tiden

Frihet, frihet och frihet
Vi svenskar har genom århundraden utvecklat en extrem frihetsambition och sedan mitten av 50-talet har svenskens individuella frihet institutionaliserats. Steg för steg, och snabbt, har den offentliga sektorn skapat chansen för miljoner kvinnor att få professionellt utvecklas och bli självförsörjande. Och på tok för många bidragssystem har i grunden en bra idé nämligen att en individ inte ska sitta fast i till exempel familjeklanens, arbetsgivarens och/eller ett religiöst samfunds godtycke. Men när det för många blev ett självändamål att det offentliga ska växa som utförare av skattefinansierade tjänster spårade det ur. Och då bidragssystemen bara blivit mer och mer omfattande och snåriga spårade även det ur. Men tro inget annat än att den svenska modellen, och liknande modeller som finns i övriga Nordiska länder, är unika jämfört med resten av världen. Nästan alla över jordens sju miljarder människor lever utanför Norden och har mycket annorlunda samhällskulturer. Politiskt är det mycket relevant att inse. Svensken gillar frihetskänslan och många ser möjligheten till oberoende som en viktig del av ett samhälle som erbjuder sina invånare riktig frihet även i tuffa stunder. Om du ska lyckas att bygga ett starkt demokratiskt stöd i Sverige måste man klara av att förhålla sig till detta. En överväldigande andel av svenskarna vill också leva i ett samhälle där de sämst ställda har en ok lägsta levnadsstandard. Även det är viktigt att förstå för den som vill få ett större demokratiskt inflytande.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Frihet

Socialdemokraterna var länge duktiga på att driva en politik som attraherade svenskarnas syn på frihet och de lyckades balansera enskilda människors möjligheter att bli enormt framgångsrika med en upplevt rimlig fördelningspolitik. I takt med att S stelnade och blev maktfullkomliga tappade de också den under lång tid väldigt dominerande politiska ställning. S tappar allt mer stöd eftersom de inte lyckats tänka om och nutidsanpassa sin politik. Främst tror jag deras oförmåga är kopplad till att de byggt upp strukturer med fackföreningar, kooperationer m.m som tidigare tjänade deras syften väl men som idag hindrar dem från att ställa om och bli relevanta i en ny tid.
http://novus.se/wp-content/uploads/2014/12/Svenska-Valjarbarometrar-November-2015.xls

Det är min övertygelse att det finns en stor demokratisk möjlighet för ett parti som lyckas nutidsförpacka en individuell frihetspolitik som samtidigt kan säkra en gemensam inramning som bidrar till social och ekonomisk hållbarhet. "Nya" Moderaterna var detta på spåret när de genomförde sin omstart av partiet. De insåg att alla förändringar ändå kräver att det finns ett trovärdigt grundtrygghetssystem i botten av samhällskontraktet inom det territorium som kallas Sverige. Friheten och frihetskänslan är viktig för alla, inte bara för de få som ärver massor eller som enskilt har förmågan att berika sig. Denna moderna och frihetsorienterade politik finns på många sätt uttryckt i Centerpartiets partiprogram. Ett program och en politik som vill inkludera människor i det gemensamma välståndsbyggandet. Om ett parti som Centerpartiet konsekvent klarar av att säkra en politisk väg framåt som trovärdigt är socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt hållbar kan partiet med bra företrädare vinna många människors förtroende. Även många nysvenskars förtroende. Då finns inget utrymme för politiska ställningstaganden som inte trovärdigt kan leva upp till samhällskontraktet mellan medborgarna. Det finns självklart stora sociala skillnader mellan människor i Sverige. Det kommer alltid att finnas. Men ett parti som vill få ett starkt folkligt stöd kan inte i sin ambition inkludera ett perspektiv som accepterar A och B invånare. Politiken måste byggas upp på principer som gäller alla som lever i just vårt samhälle. Så skapas ett starkt och sammanhållet samhälle. Frihet under ansvar. Rättigheter som också tydligt matchas mot skyldigheter. Ett samhälle där vi fritt, öppet och respektfullt kan debattera allt.
http://www.svd.se/tankekorridorens-slutna-rum/om/ledare
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/foer-vaelfaerdsstaten-har-krisen-bara-boerjat-loefven-21125

Totalitära politiska krafter som bygger sitt resonemang på "vi och dom" retorik har bara en farlig grogrund i Sverige så länge som inget eller inga partier klarar av att förpacka och sälja en modern frihetspolitik som inkluderar alla likvärdigt. Varför är det så svårt att få fram en sådan tydlig politik och politiska företrädare som lyckas sälja in den politiken? De mörka molnen blir allt mörkare runt friheten tills något parti på ett klokt och modernt sätt att visualisera en ljus väg framåt även för våra svagaste.
http://fokus.dn.se/sdu


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar