fredag 11 december 2015

Tuffare straff

Stjäl från de svagaste
Jag blir minst sagt förbannad och upprörd när det uppdagas att människor stjäl från samhällets svagaste människor. Det är ingen hemlighet att jag vill se omfattande reformer av det svenska välfärdssystemet och på arbetsmarknaden. Så länge som det ser ut som det gör får man dock förhålla sig till de system som finns. En fin del av det svenska samhället är att vi kollektivt försöker stötta våra svagaste invånare så att de ska få en rimlig lägsta levnadsstandard. För att det ska fungera krävs att alla som kan arbeta gör det och bidrar till välståndsbygget. Det krävs också att vi alla respekterar att bidragssystemen är till för våra svagaste och att de pengar som avsätts för det stödet ska gå till dessa människor och inget annat. Det är våra medellösa, funktionshindrade och svaga äldre som drabbas av dessa stölder.
Det är bedrövligt att det fortsätter att vara möjligt för organiserad brottslighet och enskilda brottslingar att tjäna stora pengar på svenska bidragsystem, inte minst inom assistansersättningssystemet. Jag har reagerat på liknande stölder tidigare. Du kanske minns mitt ironiska inlägg efter en USA resa där jag skrev om en hyenadräkt som inslag i bestraffningsmetoden mot dessa brottslingar. Jag är inte för medeltida bestraffningsmetoder men jag är absolut för skärpta straff för människor som missbrukar och stjäl från våra omsorgssystem. Det bästa sättet att straffa dessa människor på är att de personligen hårt och under lång tid får stora bötesbelopp kopplade till sin brottslighet. De ägnar sig ju åt brotten för att tjäna pengar, då är sannolikt kraftiga ekonomiska straff kännbara.
Dagens UNT artikel om sannolikt fusk är exempel på grävande journalistik som jag gillar och som visar nyttan med journalister. Media blir ofta som en domare oavsett om det dom skriver är rätt eller fel. Det är självklart inte bra då ingen är skyldig till något innan det i domstol anses ställt utom allt tvivel att en person är skyldig till det man anklagas för. Om det som uttrycks i bifogad artikel stämmer hoppas jag att förövaren fälls i domstol. Men är straffpåföljderna tillräckliga i förhållande till fuskets möjliga ekonomiska värde?
http://www.unt.se/uppland/uppsala/bandat-samtal-avslojar-fusket-4004333.aspxFörändringar smärtsamma
Statliga chefer har det jobbigt i Uppsala. Jag har själv varit chef, även under tuffa ekonomiska tider. Det är svårt att bli populär om man ska skära ordentligt i kostnader och organisera om för att försöka nå de mål som styrelsen eller nämnden beslutat om. Men det måste göras om ägarrepresentanterna bestämt så. Den ordningen ska gälla inom alla verksamheter oavsett om de är privata eller offentliga. Visst kan en chef vara dålig. Då var de en felrekrytering från början. Jag kan dock tänka mig att konflikterna ofta handlar om att chefen verkställer utifrån sina givna order och det gillas inte av underställda chefer. Ofta uppstår givetvis maktkamper när människor riskerar att förlora sina jobb. Är det vad som hände på Uppsala universitet? Är det vad som hände inom Läkemedelsverket när deras generaldirektör fick gå? Är det samma sak som nu hänt inom Livsmedelsverket? Jag vill minnas att generaldirektörer är livstidsanställda, så de sparkade klarar sig i vart fall ekonomiskt så länge de offentliga finanserna inte helt havererat.....
http://www.uppgang.com/uppland/uppsala/generaldirektoren-pa-livsmedelsverket-bekraftar-stridigheter-4018005.aspx
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar