måndag 14 december 2015

Mörk lucia

Hur blev Sverige så som Sverige ser ut och fungerar idag? Genom politiska inriktningsbeslut, våra företags framgångar på den internationella arenan och en massa enskilda initiativ formas vår lokala verklighet. Vår oförmåga att förhålla oss till förändringar avgör om vi får det bättre eller sämre. Redan under Alliansregeringen 2010-2014 presenterades många kloka förslag av Framtidskommissionen för att möta de stora svenska utmaningarna. Tror du förslagen har hörsammats? Materialet är välstrukturerat med relevanta problemformuleringar och förslag på reformer för att försvara ett högt välstånd och försöka hindra stor social utslagning. Kommissionens olika grupper bestod av mycket kunniga och erfarna personer. Ett av de områden som berörs är bostadsmarknaden. Kloka förslag finns som underbyggs med goda argument. Förslag och argument som presenterades redan tidigt 2013. Redan innan folkvandringsutmaningarna gick från att vara stora till enorma. Trots det händer inget. Några av de kunniga som ingick i bostadsdelen av Framtidskommissionens arbete gick nu ut med en debattartikel i DN. De undrar varför inget görs av ansvariga politiker då vi allt mer närmar oss en priskrasch på fastighetsmarknaden. Om de har rätt, och Sverige snart har en ny fastighetskrasch, då går den svenska ekonomiska och sociala situationen från dålig till fritt fall. Men det löser väl den fantastiska regering vi har och det starka svenska parlamentet..... Visst har våra ministrar visat att de klarar av att se helheter, samband och att utifrån det föreslå möjliga lösningar.....
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2013/03/2013191/
http://www.dn.se/debatt/lamslagna-politiker-later-bostadskrisen-bli-allt-svarare/

I dagens UNT finns flera intressanta artiklar om barnfattigdom och behovet av starkare polisförmåga i en tid då det våldsamma och organiserade våldet ökar. Jag tycker också att det är viktigt att försöka hjälpa de barn som lever mycket utsatt i Sverige. Jag tycker också att det är viktigt att effektivare bekämpa den våldsamma och organiserade brottsligheten. Samtidigt är det intressant att många av dem som delar den inställningen inte vill acceptera att det också förutsätter en mer hållbar migrations och integrationspolitik. Hur svårt kan det vara att förstå sambanden?
http://www.unt.se/asikt/ledare/tyst-om-utsatta-barn-4020067.aspx
http://www.unt.se/asikt/debatt/stark-polisen-4019922.aspx

Vi lever redan i ett nytt Sverige där många människor ondgör sig över att en lucia är mörkhyad. Av bara det faktumet borde man förstå att ett kraftigt förbättrat integrationsarbete är nödvändigt. Och förstå att inte Sverige kan fortsätta att själv bidra till att en svår integrationsutmaning blir ännu svårare. Jag blir både ledsen och förbannad när jag hörde på P1 om ett SVT sänt luciafirande från Domkyrkan i Uppsala. Lucia var mörkhyad och en massa människor vräkte ur sig hat mot att detta stred mot den svenska traditionen etc. Och avskyvärt hat mot den unga kvinnan.

Vad är en svensk? I min värld är det en människa som bor i det som kallas Sverige, som i stort köper våra värdegrunder, som ok kan vårt språk och som är medborgare. Det finns uppenbarligen många "riktiga" svenskar som inte köper våra värdegrunder varav en är jämställdhet. Det är beklagligt. Sverige är ett sekulärt och jämlikhetsfokuserat samhälle byggt på demokratisk grund. Hudfärg, religion, etnisk härkomst, utbildningsnivå och sexuell läggning har ingen betydelse så länge som vi delar och står upp för värdegrunden. Att vi aktivt jobbar med värdegrunden är avgörande för att vi snabbt ska klara av att förbättra integrationen. Det krävs modiga och trovärdiga politiker som leder arbetet. Vilka är de personerna?

Vad gäller den mörkhyade lucian så är hon svenska och hon utövade en mycket svensk tradition. Visst är det intressant att många av de som rasistiskt attackerade henne ofta talar om att nysvenskar ska assimilera sig..... I detta fall är flickan adopterad till Sverige, talar flytande svenska och har säkerligen i stort svenska grundvärderingar. Skäms alla som beter sig som många har gjort kopplat till att Astrid fick vara lucia! Samtidigt gillar jag inte att SVT politiserar liknande arrangemang. På min tid valdes lucior. Det är en bra ordning och i linje med våra grundläggande värderingar. Jag är säker på att någon gärna föreslagit Astrid. Jag är också säker på att hon hade fått flest röster av de andra barnens och ungdomarna i kören. Sjukt att det finns så många människor som dömer sina medmänniskor utifrån något annat än vad dom säger och gör.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/320446?programid=909
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar