onsdag 5 juni 2013

Beredskap & blåsväder

Förebyggande arbete
Lär vi oss av historiska erfarenheter? Vissa människor och grupper av människor är bättre än andra på att lära av sin och vår gemensamma historia. De som lär av historien och som praktiskt genomför kloka förändringar utifrån dessa lärdomar blir oftast mer framgångsrika än andra. Vad har då Sverige och våra olika ansvariga offentliga verksamheter lärt av tidigare pandemier (mycket smittsamma och dödliga sjukdomar som snabbt sprider sig bland världens befolkning) och risker för stora pandemier? Min känsla är att vi lärt för lite och gör för lite för att stärka den nödvändiga beredskapen när den större pandemin kommer? Frågan är, enligt experter, inte om den kommer utan bara om när den kommer. Förra gången risken var hög lärde vi oss bl a att vi både måste kunna säkra tillgång till vaccin och att kostnaderna för att få fram vaccinet blev sjukligt högt. Då sades att staten skulle säkra en beredskap i Sverige för produktion av det nödvändiga vaccin som förhoppningsvis snabbt finns tillgängligt. Har vi en sådan beredskap nu? Det tror inte jag. Jag anser att det är ansvarslöst om inte den frågan blir löst! Vad tycker du?
http://www.nytimes.com/2013/06/03/health/experts-debate-plan-to-speed-antibiotic-development.html?hp&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/14/world/europe/france-confirms-second-case-of-virus-linked-to-sars.html

Hur löser man problem inom en demokrati?
Inom en demokrati kan jag inte se någon annan form för större förändringsarbete än att i full öppenhet stöta och blöta alternativ (debattera) innan beslut fattas enligt demokratiska formaliaprocesser. Om man tror att det är möjligt att genomföra liknande viktigt förändringsarbete, inom t ex ett parti, utan att det i dagens mediasamhälle ändå snabbt inkluderar alla som bryr sig som t ex journalister är man naiv. Om man tycker så, och inser i vilken värld vi lever i, hur måste man då driva det ständigt nödvändiga förändringsarbetet? Självklart genom att öppet och strukturerat ständigt inkludera en verksamhets ledande företrädare i förändringsarbetet. Att det alltid finns olika förslag på förändringar är inget problem. Öppet utvecklingsarbete och ett mycket inkluderande utvecklingsarbete som ständigt pågår är en hållbar och framgångsrik väg framåt. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/ett-dalande-loof/
http://www.dn.se/nyheter/politik/otydlig-politik-centerpartiets-storsta-problem/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar