lördag 15 juni 2013

Inch Allah - om Gud vill

Frihet, jämlikhet och broderskap
För frihet, jämlikhet och broderskap gick många rakt in i döden under franska revolutionen. Vi är många västlänningar som har dem att tacka för mycket. Den tidens filosofer och samhällsutvecklare la grunden till den fantastiska utveckling vi haft sedan dess om vi ser till fördelningen av välståndet. Särskilt viktigt var amerikanernas införande av meritokrati istället för en ordning där klantillhörighet och medfödd rang var grund för att få ledande uppdrag. Vad är då frihet? Vad är jämlikhet? Vad är broderskap? Precis som inom religionerna har även dessa ord "beväpnat" vissa människor med tolkningsföreträde. Religionernas tolkningsföreträdare är t ex präster, imaner och rabbiner. Samhällssystemets tolkningsföreträdare är våra domare. Är frihet att få välja att endast anställa kvinnor över 50 år? Är frihet att inte vara tvungen att hälsa på det motsatta könet med handen? Är respekt för kulturella skillnader också att hävda rätten till frihet? Bra artikel i dagens DN som jag bifogar. Den avslutas med att religiösa kan förhandla med Gud för att ändra inställning. Tror du att det går att förhandla med Gud om man är religiös? Är det inte återigen så att en eventuell förändring måste hittas genom att få tolkningsföreträdarna att ändra sig.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/mer-an-ett-handslag/

Livet som insats
Det är väl jämställt att även kvinnor boxas. Alla som boxas på toppnivå kan spelets regler. Tråkigt när det går snett och någon skadas allvarligt. Hoppas Frida klarar sig och inte får ett fortsatt liv i en sjuksäng och utan kontakt med omvärlden. Inch Allah!
http://www.aftonbladet.se/sportbladet/boxning/article16967452.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar