onsdag 26 juni 2013

Byggherrar & dålig soppa

Kort och lång sikt
Är det inte frustrerande att byggherrar inte vill bygga på landsbygden eller i kransorter för de tjänar för lite pengar där alternativt tror inte att de blir av med lägenheterna och husen om de bygger. I städerna får byggherrar eftertraktade byggrätter men väljer inte att bygga eftersom efterfrågan överstiger utbudet vilket innebär att om de väntar så tjänar de mer pengar. Är det dax för lagstiftaren att göra något?..... Nej varför då marknaden tycks ju fungera perfekt..... Som vanligt är lagstiftaren destruktivt seg med att genomföra förändringar som är bra för samhällsutvecklingen. Hur mäter man om det är bra eller dåligt för samhället i stort att det byggs för lite? Det finns garanterat många synpunkter på det men jag tar mig friheten att be dig titta på börsutvecklingen hos olika branscher. Där kan du se att det är väldigt lönsamt för vissa att äga fastighetesbolag och byggbolag just nu i Sverige. Är det konstigt?....... För en stad som Uppsala är nuvarande situation oacceptabel och lagtiftaren måste ge oss mer möjligheter att se till så att de som får byggrätter också skyndsamt använder dem. Svensk nödvänig tillväxt är beroende av det! Vad väntar lagstiftaren på? Lagstiftaren är EU byråkratin och Sveriges riksdag. Kanske inte så konstigt att det är svårt att göra rätt och att göra det nödvändiga tillräckligt fort när man befinner sig i de tröga systemen..... Vad tycker du vi ska göra?

Där jag befinner mig fick jag lära mig två intressanta saker idag. Skattesystemet här var tidigare utformat så att den som byggde på en liten basyta fick låg skatt. Det innebar att många byggde med liten basyta och sedan byggde större högre ytor på sina fastigheter. Staden drabbades av en enorm jordbävning som i sin tur både gav en tsunami och många bränder. Istort sett hela denna huvudstad gick under. Några undantag bland byggnader fanns dock som inte förstördes bland all förödelse. Vilka var de byggnaderna? Jo de som betalat lite mer skatt och byggt solida fundament till sina hus. Kan man lära något av detta? Kanske att det är klokt att lagstiftare tänker till när de stiftar lagar. Kanske att det ibland är bättre att betala lite mer skatt än att vara dumsnål och försöka komma undan från att bidra till helheten. Vad tycker du att man lär av detta?

Långsamt att bygga upp och snabbt att riva
Glöm aldrig att det är väldigt svårt att bygga upp något väldigt bra och att det ofta går väldigt snabbt att riva ner något som tidigare var bra. Exemplen på detta är många. De finns också inom politiken och de som bryr sig får gärna reflektera över vad som hände. Det går att komma tillbaka men det kräver hårt arbete och väldigt kompetent ledarskap. Tillåt mig att ta två exempel på väldigt mäktiga och framgångsrika företag som byggdes upp under många många år och som snabbt tappade sin glans och marknadsställning. Trygg-Hansa var i början av 80-talet ett mycket starkt försäkringsbolag. Under Björn Sprängares ledning, som rikligt belönades, kördes koncernen nästan totalt i botten. Skandia var i början av 90-talet ett mycket starkt försäkringsbolag. Under Lars Ramquists ledning av Skandia, som rikligt belönade sig själv och andra ledande tjänstemän, tappade bolaget snabbt kunder och sin glans och har reducerats till ett betydligt mindre värdefullt bolag för sina ägare. Kan vi lära något av detta? Kanske att det gång efter gång tycks vara populärt för oss människor att se upp till kejsare som är nakna. Kanske att det är ett sjukt samhällssystem där tjänstemän kan tjäna så mycket som det gör utan att de blir återbetalningsskyldiga om det aktieägarvärde de ansett sig skapa plötsligt havererar. Hur tycker du att vi ska försöka undvika detta systemfel som belönar kortsiktighet på ett felaktigt sätt? Hedras den som hedras bör!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar