lördag 8 juni 2013

Skvaller, integritet & integration


Skvaller säljer
Tänk vad mycket skit vi kan läsa i mediekanaler som utger sig för att vara seriösa. Vissa är mer seriösa än andra. Vissa har en affärsidé som bygger på kvalitet och andra på sensation och lösnummerförsäljning. Jag hoppas kvalitet lönar sig men är tyvärr inte övertygad om att det blir så. Bl a ser jag löpande rubriker om ”vem som är rikast i din kommun”, ”vem som har dyraste boendet i din kommun”, ”vem som tjänar mest i din kommun” osv. Varför kommer aldrig något försök till ranking av ”vem som gör mest samhällsnytta i din kommun” eller ”vem som sprider mest glädje i din kommun”. Hur mäter man mest samhällsnytta? Den som jobbar mest ideellt? Den som jobbar flest timmar utan att ha någon personlig uppsida för alla extra jobbade timmar? Den som räddar liv inom vården?

All men are created equal….
Är vi alla likvärdiga ur ett medmänskligt perspektiv? Visst är det intressant att USAs regering försvarar sina övergrepp på den personliga integriteten med att övergreppen endast gjorts mot oss som inte är amerikanska medborgare……..

Integration är väldigt svårt
Bifogar en artikel om hur Israel brottas med stora problem när de försöker integrera ultraortodoxa judar i sitt samhälle. Tanken har inte slagit mig förr men jag tror att Sverige har mycket att lära även av Israel när det gäller integrationsutmaningar. Israel är en plats där judar från alla delar av världen samlats med den enda gemensamma nämnaren att de har en judisk anknytning. Ofta har de invandrade israelerna helt olika kulturer i bagaget. Om vi bortser ifrån att de har en lång obligatorisk militär grundutbildning, där självklart människor integreras, så har de säkerligen mycket att lära oss om utmaningarna och sätt att hantera desamma. Vad tror du?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar