fredag 7 juni 2013

Demokrati, integritet & Kina

Varför fråga om det inte är beslutande?
Nyligen gav Uppsala universitet, SLU och Uppsala kommun ut stipendier till duktiga uppsatsskrivare i ämnen som är värdefulla för både universiteten och för oss som leder en kommuns utveckling. En av sju uppsatser var skriven av Emelie Kremel och har titeln "medborgaren & den lokala demokratin". Hennes slutsatser och uppfattningar om verkligheten gjorde mig ledsen. Hon konstaterade bl a att medborgarna inte känner att de kan påverka och att folkomröstningar bara späder på misstron mot demokratin och politikerföraktet eftersom resultaten från folkomröstningarna sällan respekteras. I min reflektion på Emelies uppsats framförde jag att det trots allt är viktigt att förstå hur vår representativa demokrati fungerar. Det är också viktigt att förstå att det är svårt att ursprungshärleda invånaridéer när slutprodukter oftast växer fram genom förslag, samtal, förslag, utredningar, förslag, samtal osv. Framförallt är det viktigt att fler engagerar sig politiskt så att vår representativa demokrati har någon legitimitet. Idag är legitimiteten ett problem eftersom väldigt få av den totala befolkningen är politiskt engagerade. Är jag för folkomröstningar? Ja men bara om de är beslutande och bindande för politikerna. De allra flesta frågor är väldigt komplexa även om det för en som inte måste sätta in dem i sitt sammanhang upplevs som enkla. Det är därför vi har politiska representanter för att för vår räkning sätta sig in i beslutsunderlag och förhoppningsvis fatta kloka beslut. Hur ser du på politikens legitimitet idag? Vad tycker du om folkomröstningar?
http://www.dn.se/nyheter/politik/folkets-rost-ger-svagt-genomslag/

Inte förvånande
Du som följer min blogg vet att skyddet av den personliga integriteten är viktig för mig. Skälen är många. Inte minst skälet att historien gång efter gång bjuder på totalitära regimer som utan skrupler rensar ut oliktänkande och personer som hotar den sittande makten. Frågan är viktig och jag hoppas att Centerpartiet åter kan bli en profilerad kraft till försvar för den personliga integriteten. Det är en mycket viktig Centerfråga. Argument som "det spelar väl ingen roll om man inte har något att dölja" är bevis på en nochalans som kan bli dyr ur ett mänskligt och demokratiskt perspektiv.
http://www.dn.se/ekonomi/press-it-jattar-hjalper-usa-spioner/

Världsherravälde
Har du förstått vad som händer i Kina och hur Kina bygger upp sin makt runt om i världen? Jag tror inte att du förstår omfattningen och tempot av det stora skifte om världsherraväldet som pågår. Det gör inte jag heller men jag tror jag förstår mer än många andra efter mina långa erfarenheter i Asien och då jag har många vänner och bekanta med anknytning till Asien och särskilt med kinesiskt ursprung. Jag har skrivit mycket om detta tidigare. Är det ett problem? Kanske inte men det är lite störande för mig eftersom det är en väldigt totalitär regim. Det är också så att Jinping är mycket nationalistisk. Vad kommer det att innebära för världen i övrigt? Kina är en supermakt och har istort sett alltid varit det under mänsklighetens tidevarv. Kina och det kinesiska folket har på många sätt en fantastisk historia och kultur. Jag hoppas att Kina blir en rimligt rättvis världsherre.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-svartamjd-drake/

Vid ett föredrag nyligen om systematisk biologi och skyddade naturområden avslutade doktorn i biologi sitt anförande med "Idag är Sverige ett rikt land och kan själv finansiera skötsel av naturområden men om 100-200 år då Sverige åter kanske är fattigt och världens rikedom finns i Kina och Afrika då kan det vara bra med internationella fonder som bidrar till bevarandet av våra världsarv.."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar